Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Όρους Χρήσης της MACADEMY COURSES Ι.Κ.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»).

Κάθε έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής παρέχεται για την ευκολία και συμφωνείτε ότι η Ελληνική γλώσσα θα υπερισχύει εάν υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη.

Συνάπτετε σύμβαση με την Εταιρία. Η Εταιρία σέβεται τα δικαιώματα σας σχετικά με την ιδιωτική ζωή σας και τις προσωπικές πληροφορίες και σας παρέχουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Απορρήτου»») για να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε, αποθηκεύουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που λαμβάνουμε από ή για εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των όλων των Υπηρεσιών. Ώς «χρήση» νοείται η χρήση, η πρόσβαση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, το κατέβασμα αρχείων, η επίσκεψη ή η περιήγηση στις Υπηρεσίες. Επιπλέον, κάθε πληροφορία σχετική με τη λήψη μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διασυνδέσεων με τους εκπαιδευτές μαθημάτων, άλλους μαθητές, απαντήσεων, δοκιμίων και άλλων στοιχείων που υποβάλλονται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του μαθήματος, αναφέρονται ως «Πληροφορίες Μαθήματος». Η Εταιρία σας επιτρέπει να μπορείτε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε online μαθήματα σε μια ποικιλία θεμάτων που διδάσκονται από Εκπαιδευτές, όπου, μεταξύ άλλων, θα δείτε τα σχόλια για τα μαθήματα από άλλους φοιτητές του μαθήματος.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση σας, την πρόσβασή σας και πώς μπορείτε να ενημερώσετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Εταιρίας αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλη συμφωνία ή πολιτική που διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

Πίνακας περιεχομένων:

 

 1. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 2. Η Πολιτική μας σχετικά με Παιδιά
 3. Το είδος των Πληροφοριών που θα συλλεχθούν
 4. Πληροφορίες Πληρωμών
 5. Τεχνική και Χρήση πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω αυτοματοποιημένων μέσων
 6. Χρήση των Cookies, Web Beacons και αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών
 7. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 8. Πότε και Πώς μπορεί να μοιραστούμε ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη
 9. Πώς ανταποκρινόμαστε σε “Do-Not-Track” Σήματα

10.Πώς να αποκτήσετε Πρόσβαση και να ενημερώσετε τα στοιχεία σας

11.Πώς να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και τι συμβαίνει όταν ο λογαριασμός σας έχει τερματιστεί ή διαγραφεί

12.Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

13.Ερωτήσεις

 

 

 1. Το Πεδίο Εφαρμογής της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε on-line, μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

 

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε πλατφόρμες Τρίτων. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή πλατφόρμες μέσω τρίτου, μεταξύ άλλων και μέσω ασύρματων συσκευών, η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής θα είναι επίσης αντικείμενο των πολιτικών και των όρων της υπηρεσίας της πλατφόρμας Τρίτων για προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

 

Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τις πολιτικές ή / και πρακτικές της κάθε πλατφόρμας Τρίτων. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις συμφωνίες των εν λόγω Τρίτων πλατφορμών.

 

 1. Η Πολιτική μας Σχετικά με Παιδιά

 

Αναγνωρίζουμε τα συμφέροντα της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις online δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Δε συλλέγουμε εσκεμμένα προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν τις Ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες μας. Αν είστε κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας ή να στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας στην  Εταιρία. Αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές.

 

Οι γονείς που θεωρούν ότι η Εταιρία θα μπορούσε να έχει οποιεσδήποτε πληροφορίες από ή σχετικά με ένα παιδί κάτω των 13 ετών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση info@Macademy.gr και να ζητήσουν να αφαιρεθουν αυτές οι πληροφορίες.

 

 1. Το Είδος των Πληροφοριών που Μπορεί να Συλλέξουμε

 

Συνεργαζόμαστε με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όπως το PayPal. Η Εταιρία μπορεί να συλλέξει διάφορες πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Τα ακόλουθα παραδείγματα παρέχονται για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών:

 

 1. Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω λογαριασμού σας από Πλατφόρμα Τρίτων

 

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω Πλατφόρμας Τρίτου, όπως το Facebook, μας επιτρέπετε να έχουμε πρόσβαση ή / και να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σας από το προφίλ / λογαριασμό Πλατφόρμας Τρίτων (όπως το λογαριασμό σας στο Facebook ή το Google), όπως επιτρέπεται από τους όρους συμφωνίας και τις ρυθμίσεις απορρήτου σας με την Πλατφόρμα Τρίτων. Οι πληροφορίες που μας επιτρέπετε να έχουμε πρόσβαση και να συλλέξουμε, ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, με τους όρους της πλατφόρμας Τρίτων και με τη ρύθμιση της ιδιωτικής ζωής σας επ ‘αυτού. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε πρόσβαση ή / και να συλλέξουμε όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες από το λογαριασμό σας στη Πλατφόρμα Τρίτων κατά την εγγραφή σας ή όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή μέσω μιας πλατφόρμας Τρίτων:

 

 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τη φωτογραφία του προφίλ σας ή τη διεύθυνση του URL
 • Τον αριθμό ταυτότητας χρήστη σας η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη πληροφορία, όπως το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας
 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • τη φυσική σας θέση και την τοποθεσία των συσκευών πρόσβασης σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ασύρματης συσκευής
 • Το φύλο σας
 • Τα γενέθλιά σας

 

 

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, μέσω της πλατφόρμας ενός τρίτου μέρους, επιτρέπετε στην Εταιρία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της Πλατφόρμας Τρίτων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως επιτρέπεται από τους όρους της πλατφόρμας Τρίτων και τις ρυθμίσεις απορρήτου σας με την Πλατφόρμα Τρίτου μέρους. Μπορείτε να επιλέξετε να μην επιτρέψετε στην Πλατφόρμα Τρίτων να μας παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, αλλά τότε μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των υπηρεσιών μας.

 

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη («username»). Παρακαλούμε, σημειώστε ότι το όνομα χρήστη σας θα είναι δημόσια ορατό από άλλους που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ορατό σε άλλους που δεν έχουν υπογράψει να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το όνομα χρήστη σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.

 

Κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες, μπορεί να σας αναθέσουμε ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης («Αριθμός ID»), ο οποίος μπορεί να εμφανίζεται δημοσίως σε άλλους χρήστες.

 

 1. Οι πληροφορίες που παρέχετε σε μας άμεσα

 

Κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες (μεταξύ άλλων και μέσω μιας Πλατφόρμας Τρίτων) θα συλλέγουμε κάθε πληροφορία που μας παρέχετε άμεσα, όπως οι εξής:

 

Πληροφορίες Εγγραφής: Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών, όπως αγορά ή εγγραφή σε μάθημα, είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέγουμε και θα αποθηκεύουμε οποιαδήποτε καταχώριση. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, όπως η ημερομηνία γέννησής σας, η ηλικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο κωδικός πρόσβασης και άλλες πληροφορίες (ή αν έχετε κάνει εγγραφή στην Εταιρία ως Εταιρία, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας, τον αριθμό τηλεφώνου και την διεύθυνση) που μας βοηθούν να επιβεβαιώσουμε την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας και να καταλάβουμε περισσότερα για το ποιος είστε («Πληροφορίες Εγγραφής»).

 

Πληροφορίες Προφίλ: Για ορισμένες υπηρεσίες, έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας («Πληροφορίες προφίλ») για να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη («Προφίλ»), το οποίο θα είναι δημόσια ορατό από τους άλλους. Θα πρέπει να προσέχετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας, καθώς το προφίλ σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του προφίλ σας, θα είναι δημόσια ορατό σε άλλους χρήστες. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχετε στο προφίλ σας ή / και τον τρόπο με τον οποίο αυτό χρησιμοποιείται από άλλους.

 

 Δημόσια Ανάρτηση / Κοινόχρηστο Περιεχόμενο: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μπορεί να σας επιτρέψουν να αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες ή / και να αναρτάτε, να μοιράζεστε, να επικοινωνείτε ή να μεταδίδετε με άλλους τρόπους το περιεχόμενο στο κοινό, όπως με την ανάρτηση σχολίων σε μια σελίδα του μαθήματος, την αποστολή μηνυμάτων ή κουβεντιάζοντας με άλλους χρήστες ή αναρτώντας φωτογραφίες (συλλογικά «Κοινόχρηστο Περιεχόμενο» ή «Δημόσια Ανάρτηση»).

Με το παρόν χορηγείτε την Εταιρία δικαίωμα και άδεια για αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια παράσταση προσφορά, αγορά και άλλη χρήση και εκμετάλλευση του Υποβληθέντος Περιεχόμενου και Κοινόχρηστου Περιεχομένου.

 

Με το παρόν συναινείτε ώστε η Εταιρία να παρέχει Πληροφορίες Εγγραφής και / ή Πληροφορίες προφίλ στους Εκπαιδευτές ως μέρος των Πληροφοριών Μαθημάτων, όταν εγγραφείτε σε ένα μάθημα. Είναι δική σας ευθύνη, κατά την εγγραφή σας σε ένα μάθημα, να επιβεβαιώσετε τι πληροφορίες θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο Εκπαιδευτής. Η Εταιρία δεν ελέγχει αυτές τις χρήσεις και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνη για τις χρήσεις από τους Εκπαιδευτές.

 

 1. Πληροφορίες Πληρωμών

 

Εάν κάνετε οποιεσδήποτε αγορές μέσω των Υπηρεσιών μας, όπως μαθήματα, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας (όπως το όνομά σας και τον ταχυδρομικό κώδικα) όπως απαιτείται για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Θα σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες πληρωμής και χρέωσης όπως ενδεικτικά το όνομα σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση χρέωσης και τον ταχυδρομικό κώδικα. Εμείς δεν έχουμε απευθείας πρόσβαση, δεν αποθηκεύουμε και δε συλλέγουμε στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Δε θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες πληρωμής που συλλέγουμε, εκτός εάν απαιτείται για την ολοκλήρωση της αγοράς σας ή / και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη συναλλαγή σας.

 

Επικοινωνία, αιτήματα υποστήριξης, πιθανότητα κατάχρησης:

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια ή για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, ή ανησυχία, ή πιθανή κατάχρηση ή άλλα θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους χρήστες, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την επικοινωνία, και / ή άλλες πληροφορίες για σας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την τοποθεσία, το λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP ή δραστηριότητα. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να διεξάγουμε περαιτέρω έρευνα και να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες, όπως απαιτείται. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να σας απαντήσουμε στην έρευνα αιτήματος / επικοινωνίας σας, όλα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Κληρώσεις, προσφορές, και Έρευνες:

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια έρευνα ή / και να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες μέσω των Υπηρεσιών ή μέσω μιας Πλατφόρμας Τρίτων. Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε σε μια προσφορά, Εμείς θα συλλέγουμε και θα αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην προώθηση, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό τηλεφώνου και ό, τι άλλες πληροφορίες εσείς μας παρέχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε ή / και θα  αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται, οι προσφορές θα έχουν επίσημους κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν τις πληροφορίες που συλλέγονται ή οι χρήστες θα κατευθύνονται προς την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διαχείριση της προώθησης. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ της Εταιρίας ή του χορηγού. Οι πληροφορίες σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την κοινοποίηση νικητή, επιβεβαίωση παράδοσης επάθλου ή άλλους συναφείς σκοπούς ή / και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η είσοδός σας σε πρόγραμμα κληρώσεων, προσφορών ή έρευνας μπορεί επίσης να οδηγήσει να προστεθείτε στις λίστες αλληλογραφίας μας καθώς και σε εκείνες των διαφημιστικών εταίρων μας που σχετίζονται με το διαγωνισμό ή τις κληρώσεις. Η αποδοχή ενός βραβείου μπορεί να απαιτεί (εκτός αν αυτό απαγορεύεται από το νόμο) να μας επιτρέψει να δημοσιεύσουμε δημοσίως μερικά από τα στοιχεία σας μέσω των Υπηρεσιών μας, όπως στη σελίδα του νικητή, σε περίπτωση που κερδίσετε ένα διαγωνισμό ή κλήρωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας τρίτος διαφημιστής ή ανάδοχος μπορεί να φιλοξενήσει μια προώθηση μέσω των Υπηρεσιών μας και να συλλέξει πληροφορίες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είμαστε ο χορηγός ή ο διαχειριστής της προώθησης, δεν έχουμε κανένα έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγονται και θα πρέπει να επανεξετάσετε τους επίσημους κανόνες, καθώς και τον διαφημιστή ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του χορηγού που ισχύουν για την προώθηση πριν από τη συμμετοχή.

 

 1. Χρήση Πληροφοριών που Συλλέγουμε μέσω Αυτοματοποιημένων Μέσων

 

Όταν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης στον Καταλόγο Μαθημάτων μας, οι διακομιστές αρχείων συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: (α) τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας ή την ασύρματη συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το αναγνωριστικό συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης, ταυτότητα συσκευής και άλλες πληροφορίες του συστήματος, όπως εξηγείται περαιτέρω στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και (β) στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση σας με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα μαθήματα, των σελίδων που επισκεφθήκατε, των τμημάτων των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται, καθώς και άλλων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

Τα τεχνικά αυτά δεδομένα πληροφοριών χρήσης, μερικά από τα οποία μπορεί να συνδεθούν με τον αριθμό ταυτότητας σας, συλλέγονται μέσω της χρήσης των αρχείων καταγραφής του διακομιστή και τις τεχνολογίες παρακολούθησης, που περιλαμβάνουν: (i) cookies, τα οποία είναι αρχεία που στέλνουν οι ιστοσελίδες στον υπολογιστή ή στην ασύρματη συσκευή να για προσδιορίσουν επακριβώς το πρόγραμμα περιήγησης σας ή την κινητή συσκευή ή την αποθήκευση πληροφοριών σε ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σας και (ii) τα web beacons, τα οποία μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τις ενέργειες των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες, διαβάστε τις πρόσθετες πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο κεφάλαιο με τίτλο «Η Χρήση των cookies, web beacons και αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών».

 

Οι διακομιστές μας δεν καταγράφουν ή αναγνωρίζουν ονόματα ή διευθύνσεις e-mail του χρήστη, εκτός αν ο χρήστης έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό ή παρέχει τις πληροφορίες αυτές σε μας με κάποιο άλλο τρόπο, όπως μέσω μιας συναλλαγής ή ενός Υποβληθέντος Περιεχομένου. Οι τεχνικές πληροφορίες που λαμβάνουμε, συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται ως συγκεντρωτικές πληροφορίες («Συγκεντρωτικά στοιχεία»), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από κοινού για μια σειρά από λόγους, όπως: η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η δημοτικότητα ορισμένων υπηρεσιών, η κατανόηση των μαθησιακών συνηθειών και κινήσεων του χρήστη, η ανάλυση ευρειών δημογραφικών τάσεων, ο έλεγχος και η συμμόρφωση με τις συμφωνίες της άδειας χρήσης των προϊόντων μας και η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, όπως περαιτέρω εκτίθεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μη συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραζόμαστε με τρίτους, Τεχνικές Πληροφορίες (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 παρακάτω) ή Συγκεντρωτικά στοιχεία για να αναδείξουμε γενικές δημογραφικές πληροφορίες και προτιμήσεις μεταξύ των χρηστών. Η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των ανώνυμων ή / και Συγκεντρωτικών πληροφοριών δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 1. Χρήση των cookies, web beacons και Αυτοματοποιημένη Συλλογή Πληροφοριών

 

Όπως πολλές ιστοσελίδες και πάροχοι εφαρμογών, η Εταιρία (και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας, όπως το Google Analytics ή / και οι τρίτοι διαφημιστές μας) χρησιμοποιεί τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων, όπως cookies, ετικέτες, σενάρια και web beacons (συλλογικά, «Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων») όταν αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, «δένουμε» τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα μέσα με τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας. Αυτά τα εργαλεία συλλογής δεδομένων παρακολουθούν αυτόματα και συλλέγουν ορισμένες τεχνικές πληροφορίες που στέλνει ο browser σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όπως οι διευθύνσεις IP, τους τύπους προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, ιστοσελίδες, διευθύνσεις, τύποι πλατφόρμας, ο αριθμός των κλικ, τα ονόματα τομέα, καταληκτικές σελίδες, τα δεδομένα clickstream, σελίδες που διαβάσατε και η σειρά των σελίδων αυτών, το ποσό του χρόνου που δαπανάται σε συγκεκριμένες σελίδες, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας με τη χρήση των υπηρεσιών μας, και άλλες παρόμοιες πληροφορίες (συλλογικά «Τεχνικές πληροφορίες»). Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συσχετίσουμε αυτές τις Τεχνικές πληροφορίες με τον αναγνωριστικό αριθμό σας για εσωτερική χρήση μας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, τα web beacons και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων.

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων: (i) για να αναλύσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας, (ii) για να παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία, (iii) σας επιτρέπουν να συνδεθείτε πιο εύκολα για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, (iv) για να σας βοηθήσουμε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας πιο αποτελεσματικά και πολύτιμα, παρέχοντας σας μια προσαρμοσμένη εμπειρία και αναγνωρίζοντας πότε θα επιστρέψετε.

 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τα web beacons ή άλλες τεχνολογίες για διάφορους λόγους, όπως: (i) όταν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εάν έγινε επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη σελίδα ή αν ένα e-mail παρελήφθη (ii) μας επιτρέπει να διαφημίζουμε πιο αποτελεσματικά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το web browser σας για να σας προειδοποιήσει για τις προσπάθειες τοποθέτησης cookies στον υπολογιστή σας, να περιορίσει το είδος των cookies που επιτρέπει ή να αρνηθεί τα cookies. Ωστόσο, ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες ή όλες τις λειτουργίες των Υπηρεσιών, εάν εσείς αρνηθείτε ή απενεργοποιήσετε τα cookies.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι τρίτοι εταίροι / πάροχοι, όπως εταιρείες διανομής διαφημίσεων υπηρεσιών, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες, αλλά οι πρακτικές και οι πάροχοι υπόκεινται σε δικές τους πολιτικές.

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

 

Προτιμήσεις. Χρησιμοποιούμε τα cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης σας και πώς προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, δηλαδή να θυμόμαστε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας που επηρεάζουν την εμπειρία του πώς οι Υπηρεσίες μας προβάλλονται σε εσάς ή συμπεριφέρονται όταν έχετε πρόσβαση ή / και τη χρήση τους, όπως η προτιμώμενη γλώσσα σας. Τα cookies προτιμήσεων κάνουν την εμπειρία σας με τις υπηρεσίες μας πιο λειτουργική και προσαρμοσμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 

Ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε τα cookies για την ασφάλειά σας, προκειμένου να μπορείτε να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσία μας, για την προστασία του λογαριασμού σας από δόλια log-ins από άλλους, ώστε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό, τον αγώνα, και την προστασία από την κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

 

Λειτουργικά. Χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών μας. (για παράδειγμα, θυμόμαστε την επιθυμητή για εσάς ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο).

 

Κατάσταση Συνεδρίας. Χρησιμοποιούμε τα cookies συνεδρίας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας, για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε καθώς και να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies συνεδρίας για να θυμόμαστε τα log-in στοιχεία σας και να είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε τις αγορές Μαθημάτων σας. Αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Αν αυτά είναι απενεργοποιημένα, τότε διάφορες λειτουργίες των Υπηρεσιών μας θα είναι αναποτελεσματικές.

 

Analytics. Χρησιμοποιούμε Analytics cookies, όπως το “Google Analytics”, για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται, με στόχο να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη. Τα δεδομένα χρήστη που δημιουργούνται είναι ανώνυμα και δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη θέση της Google αναφορικά με προσωπικά δεδομένα, όσον αφορά την υπηρεσία της “analytics”  στη διεύθυνση:

http: //www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

 1. Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες που Συλλέγουμε

 

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών για διάφορους λόγους, που σχετίζονται κυρίως με την παροχή και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Παροχή, διαχείριση και διευκόλυνση της χρήσης των Υπηρεσιών.
 • Κοινοποίηση Μαθημάτων, νέων υπηρεσιών, χαρακτηριστικών, προσφορών, βελτιώσεων και ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων για τις υπηρεσίες, για τους Όρους Χρήσης και για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Προώθηση των προϊόντων ή / και υπηρεσιών μας προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προσφορών, πληροφοριών, ενημερωτικών δελτίων, εκστρατειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ανακοινώσεων σχετικά με νέα, βελτιωμένα ή υφιστάμενα προϊόντα, διαγωνισμούς ή / και κληρώσεις.
 • Επίλυση προβλημάτων ιστοσελίδας, χειρισμός ή απαντήσεις σε ερωτήσεις υποστήριξης πελατών και άλλα θέματα.
 • Επεξεργασία ή ικανοποίηση των αιτημάτων σας και της παραγγελίας σας για τα μαθήματα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή τα χαρακτηριστικά.
 • Ενεργοποίηση επικοινωνίας από χρήστη σε χρήστη και προσέλκυση απόψεων και ιδεών για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
 • Διαχείριση των προτιμήσεων του λογαριασμού σας, υποστήριξη για τη δημιουργία προφίλ και παροχή πληροφοριών για την εγγραφή σας.
 • Παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας των Υπηρεσιών και του δικτύου.
 • Ανάπτυξη νέων ή / και βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή προσφορών.
 • Παροχή ειδήσεων και ενημερωτικών δελτίων.
 • Για να δημιουργήσετε, να αξιολογήσετε, να αναλύσετε και να μοιραστείτε Συγκεντρωτικές Πληροφορίες.
 • Για τον προσδιορισμό, την έρευνα και την προστασία έναντι οποιασδήποτε πραγματικής, ή δυνητικής απειλής κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.
 • Φιλοξενία των Υπηρεσιών σε Τρίτους.
 • Ανάλυση τάσεων και επισκεψιμότητας των χρηστών.
 • Μάρκετινγκ, επεξεργασία ή εκπλήρωση σε διαφημιστικές καμπάνιες που χορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από την Εταιρία.
 • Επίλυση διαφορών.
 • Αντιμετώπιση σφαλμάτων ή ζητημάτων που αφορούν οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες.
 • Παρακολούθηση αγορών και πληροφορίες χρήσης.
 • Επικοινωνία με εσάς σχετικά με το λογαριασμό σας.
 • Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες για τις υπηρεσίες μας, ή

 

κατά την κρίση μας, αν αλλιώς καθοριστεί αναγκαίο ή απαιτητό για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια ή / και η ακεραιότητα των χρηστών, των εργαζομένων, των τρίτων, των μελών του κοινού μας, και / ή των Υπηρεσιών μας. Επίσης χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να συνδέσουμε ή να συνδυάσουμε τις πληροφορίες του χρήστη με άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 

Αν έχετε παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Εταιρία, θα τη χρησιμοποιήσουμε: (i) για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα υποστήριξης πελατών, (ii) για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τη δραστηριότητα των μαθημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων από εκπαιδευτές, των ειδοποιήσεων σχετικά με την κατάσταση των μαθημάτων (iii) για να σας ενημερώσουμε για νέα μαθήματα, προϊόντα, καθώς και για προγράμματα επιστροφών και (iv) σύμφωνα με όλους τους τρόπους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 1. Πότε και πώς Μπορεί να Μοιραστούμε ή να Αποκαλύψουμε τις Πληροφορίες σας με Τρίτα Μέρη

Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) με τους ακόλουθους τρίτους ή κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες ή όπως αλλιώς περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 

 1. Ασφάλεια, Συνεργασία στην Επιβολή του Νόμου, και Συμφωνία με τις Νομικές Υποχρεώσεις

 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών, εφόσον, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, η αποκάλυψη : (1) επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, (2) ζητείται σε σχέση με, ή σχετίζεται με δικαστική, κυβερνητική ή νομική έρευνα, ή διαδικασία, (3) απαιτείται ή είναι λογικά αναγκαία, σύμφωνα με έγκυρη κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομικά έγκυρη έρευνα ή αίτημα, (4) είναι λογικά αναγκαία για την εφαρμογή των Όρων Χρήσεων, στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ή άλλων νομικών συμφωνιών, (5) απαιτείται για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κακής χρήσης, πιθανών παραβιάσεων του νόμου (ή κανόνα / ρύθμισης) και της ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων, (6) απαιτείται ή είναι λογικά αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρίας, των χρηστων μας, των εργαζομένων, τυχόν ανήλικων, των μελών του κοινού ή / και των Υπηρεσιών μας. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε ελεγκτές μας ή νομικούς συμβούλους εφόσον σχετίζεται με τα ανωτέρω.

 

 1. Τρίτοι Εμπορικοί Εταίροι, Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών, Εργολάβοι ή Αντιπρόσωποι

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εταιρείες τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας πληρωμών, της εκτέλεσης παραγγελιών, της ανάλυσης των δεδομένων, των υπηρεσιών marketing, εκστρατειών μέσω e-mail, υπηρεσιών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης πελατών. Ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες για εμάς, οι εταιρείες αυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και οφείλουν να τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες χρήσης για το σκοπό της ζητούμενης υπηρεσίας μας. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εταιρείες τρίτων με τις οποίες  συνεργαζόμαστε για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών σε εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

 

 1. Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων, Πωλήσεις, Συγχωνεύσεις, ή Εκποιήσεις

Σε περίπτωση που η Εταιρία συγχωνευθεί, εξαγοραστεί ή διαλυθεί (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης), ή πωληθούν όλα ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων, μπορεί να μοιραστεί, να γνωστοποιεί ή να μεταβιβάσει το σύνολο των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό, αγοραστή ή σύνδικο της πτώχευσης.

 

 1. Προσφορές

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας σε σχέση με οποιαδήποτε προώθηση που συμμετέχετε μέσω των Υπηρεσιών, όπως είναι απαραίτητο για τη διαχείριση, αγορά, χορηγία, ή την εκπλήρωση της προώθησης ή όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς (για παράδειγμα, να παρέχει τους καταλόγους των νικητών ανάλογα με την περίπτωση) ή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της προώθησης / κληρώσεις που συμμετέχετε.

 

 1. Με την Άδειά σας

Επιπλέον, εάν συμφωνήσετε να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με το τρίτο μέρος (ή τρίτους), οπότε η χρήση των πληροφοριών σας από το τρίτο μέρος υπόκειται στη δική του πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Χαρακτηριστικά των Social Media

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Like του Facebook. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και μπορεί να ορίσει ένα cookie για να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα. Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται άμεσα μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά τα χαρακτηριστικά διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας παροχής αυτών.

 

 1. Πώς θα Προστατεύουμε τα Στοιχεία σας;

Η Εταιρία λαμβάνει εμπορικά λογικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των ευαίσθητων δεδομένων που μοιραζόμαστε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτικές όπως η διατήρηση των ευαίσθητων δεδομένων σας σε έναν ασφαλή διακομιστή πίσω από ένα τείχος προστασίας, η μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών (όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας) που δόθηκε στις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία επιπέδου υποδοχής (SSL), εσωτερικές αξιολογήσεις συλλογής δεδομένων, πρακτικών και πλατφόρμων, καθώς και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα όπου αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Δυστυχώς, όμως, κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι επικοινωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Macademy, οι υπηρεσίες, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών θα είναι ασφαλείς από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων μερών. Παράνομη είσοδος ή χρήση, αποτυχία υλικού ή λογισμικού, καθώς και άλλοι παράγοντες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη ανά πάσα στιγμή. Ο κωδικός σας είναι ένα σημαντικό συστατικό του συστήματος ασφαλείας μας. Ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να τον προστατεύετε. Μην μοιράζεστε τον κωδικό σας με τρίτους. Εάν ο κωδικός πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να αλλάξει αμέσως και να επικοινωνήσετε με το info@Macademy.gr για οποιεσδήποτε ανησυχίες.

 

 1. Οι Επιλογές σας Σχετικά με τη χρήση των Πληροφοριών σας

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες σε μας, αλλά μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα από εμάς, έχετε την δυνατότητα μη συμμετοχής με τους εξής τρόπους: (i) ακολουθώντας τις οδηγίες “unsubscribe” που περιλαμβάνονται στη διαφημιστική επικοινωνία που λαμβάνετε ή (ii) μέσω της διαχείρισης προτιμήσεων e-mail σας, με τη σύνδεση στο λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα www.macademy.gr, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Ρυθμίσεις Λογαριασμού στο κάτω κουμπί του προφίλ σας στην ιστοσελίδα. Κατόπιν, συνεχίζετε την πλοήγηση στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, παρά τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμείς θα εξακολουθούμε να μπορούμε να στέλνουμε διοικητικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των διοικητικών επιβεβαιώσεων, της επιβεβαίωσης μιας παραγγελίας, σημαντικών ενημερώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες, καθώς και ανακοινώσεων σχετικά με τις πολιτικές μας.

 

 1. Πώς Ανταποκρινόμαστε σε Σήματα “Do Not Track

Επειδή οι καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν ότι οι “Do Not Track beacons” είναι ενεργoί, το “Do Not Track” δεν αντικατοπτρίζει συχνά τις πραγματικές προτιμήσεις των χρηστών μας. Κατά συνέπεια, η Macademy δεν ανταποκρίνεται στο ομοσπονδιακό σήμα “Do Not Track”. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε καμία διαφημιστική ανακοίνωση από την Εταιρία, είστε ελεύθεροι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα για να διαγραφείτε.

 

 1. Πώς να Αποκτήσετε Πρόσβαση & να Ενημερώσετε τα Στοιχεία σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τα στοιχεία σας που η Εταιρία συλλέγει και διατηρεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. 1. Οι Πληροφορίες που Λαμβάνουμε από μια Πλατφόρμα Τρίτων ή Ασύρματη Συσκευή

Για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες που η Εταιρία λαμβάνει για εσάς από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους ή ασύρματης συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα του τρίτου μέρους ή ασύρματου παρόχου για την ενημέρωση των πληροφοριών σας και την αλλαγή των ρυθμίσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας. Μόλις η Εταιρία λάβει πληροφορίες σας από μια πλατφόρμα Τρίτων ή ασύρματη συσκευή, οι πληροφορίες αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τη Εταιρία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Πληροφορίες που Λαμβάνουμε Απευθείας από Εσάς

Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας άμεσα στην Εταιρία εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

 

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης στις Πληροφορίες σας

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στο info@Macademy.gr

 

 1. Πώς να Διαγράψετε τον Λογαριασμό σας και τι Συμβαίνει όταν ο Λογαριασμός σας έχει Τερματιστεί ή Διαγραφεί

 

1.Απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας

Αν είστε φοιτητής, και επιθυμείτε να διαγράψετε το Λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε, ακολουθώντας τα βήματα που παρέχονται στην επόμενη σελίδα οδηγιών φοιτητών.

Εάν είστε εκπαιδευτής και θέλετε να διαγράψετε το Λογαριασμό εκπαιδευτή σας, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην παρακάτω σελίδα οδηγιών Εκπαιδευτή.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια ή αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία στην διαγραφή του λογαριασμού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@Macademy.gr ή μέσω του Κέντρου Υποστήριξης μας, και εμείς θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός 24 ωρών.

 

 1. Ο Λογαριασμός Τερματίστηκε ή Διαγράφηκε

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και αφότου ο λογαριασμός σας έχει λήξει ή διαγραφεί, μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών σας μπορεί να εξακολουθούν να παραμένουν ορατές στους άλλους, εφόσον: (α) ενσωματώνονται στο περιεχόμενο άλλων χρηστών, σχόλια, δημοσιεύσεις, υποβολές, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα σχόλια μαθημάτων (β) έχουν αντιγραφθεί, αποθηκευθεί ή διαδοθεί από άλλους χρήστες (γ) είναι κοινές ή διαδίδονται από εσάς ή άλλους, όπως σε μια δημόσια ανάρτηση ή (δ) δημοσιεύτηκαν σε μια πλατφόρμα Τρίτων. Η αίτηση για διαγραφή ή / και τερματισμό του λογαριασμού σας δεν θα οδηγήσει στην απομάκρυνση των πληροφοριών που συλλέγονται και έχουν ήδη τεθεί σε συγκεντρωτική μορφή ή πληροφορίες που δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, να αφαιρεθούν χωρίς αδικαιολόγητη επιβάρυνση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν είναι σε θέση ή / και δεν υποχρεούται να αφαιρέσει κάποια από τα στοιχεία σας από μια πλατφόρμα Τρίτων.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και μετά τη διαγραφή ή τερματισμό του λογαριασμού σας, οι πληροφορίες σας δε διαγράφονται στο σύνολό τους από τους διακομιστές μας και δε μπορούν να διαγραφούν από τους διακομιστές της Πλατφόρμας Τρίτων που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Εμείς μπορεί να διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών στους διακομιστές μας ή βάσεων δεδομένων (ή / και τυχόν εξουσιοδοτημένους διακομιστές τρίτων ή βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούμε) για να βοηθήσουμε σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις, επίλυση διαφορών και εφαρμογή των συμφωνιών μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανεξάρτητα από το αν ο λογαριασμός σας έχει διαγραφεί ή λήξει. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο εμπορικό σκοπό. Επιπλέον, οποιαδήποτε πλατφόρμα Τρίτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μπορεί επίσης να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας, ακόμη και αφότου ο λογαριασμός σας έχει διαγραφεί ή λήξει, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή / και να γνωστοποιούνται σύμφωνα με την δική τους πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

 

 1. Τροποποιήσεις στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου για να διευκρινίσουμε τις πρακτικές μας ή για να αντικατοπτρίζονται οι νέες ή διαφορετικές πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως όταν προσθέτουμε νέα χαρακτηριστικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε οποιοδήποτε χρόνο. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική μεταβολή θα σας ενημερώσουμε χρησιμοποιώντας εξέχοντα μέσα, όπως με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας ή δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Άλλες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από την ημέρα που δημοσιεύτηκαν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Οι ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μπορεί να αφαιρεθούν μετά από 30 ημέρες. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εντός 30 ημερών, μπορείτε να συμβουλευτείτε την αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να καθοριστεί πότε αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναθεωρήθηκε, καθώς μπορεί να υπάρχουν αλλαγές που έχουν συμβεί μετά την τελευταία σας επίσκεψη.

 

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οποιασδήποτε αλλαγής, τότε η εν λόγω πρόσβαση ή / και χρήση θα θεωρείται αποδοχή της αλλαγής. Η αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Προτείνουμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής για το αρχείο σας. Κατόπιν αιτήματός μας, συμφωνείτε να αποδεχθείτε ή να υπογράψετε μια μη-ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τυχόν άλλων πολιτικών ή συμφωνιών που εκτίθενται ή διατίθενται μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας Τρίτων.

 

 1. Ερωτήσεις

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από την υποβολή της αίτησης στο info@Macademy.gr για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες, ή διαφωνίες που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας. Παρακαλώ στη γραμμή θέματος σημειώστε το «Privacy Policy», ώστε το μήνυμά σας να κατευθύνεται στο/ στα αρμόδια άτομα.