Πώς να Φτιάξεις ένα Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σου, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη σου επαφή με τον μελλοντικό σου εργοδότη. Είναι το βασικό όπλο που έχεις προκειμένου να διεκδικήσεις μια θέση εργασίας. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή τόσο στην εμφάνισή του, όσο και στις πληροφορίες που παρέχονται.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τη θέση εργασίας για την οποία στέλνεις το βιογραφικό σου, ώστε να τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν άμεσα τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρεις, σύντομες και αληθείς, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και τη σύνταξη.

Αρχικά, θα πρέπει να καταγράψεις πρόχειρα σε ένα χαρτί τα σημαντικά εκπαιδευτικά  κομμάτια της ζωής σου, όπως τι σχολεία έχεις τελειώσει, τι πτυχία έχεις, τι ξένες γλώσσες γνωρίζεις. Έπειτα, τα μέρη που έχεις εργαστεί και τα προσωπικά σου στοιχεία (όνομα/διεύθυνση/τηλέφωνο).

Δύο πράγματα θα πρέπει να έχεις συνεχώς στο μυαλό σου.

  1. Εμφάνιση

Όπως και σε όλα τα άλλα πράγματα, η εμφάνιση παίζει και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο. Το βιογραφικό είναι μια πρώτη εικόνα του επαγγελματικού σου προφίλ και η πρώτη εικόνα του βιογραφικού σου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Πρέπει το κείμενο να είναι ευανάγνωστο και ευχάριστο στο μάτι και να προδιαθέτει τον άλλον να το διαβάσει!

  1. Δομή

Η δομή του βιογραφικού είναι από το πιο απλά και πιο σημαντικά στοιχεία. Η πιο συνηθισμένη δομή βιογραφικού είναι η εξής:

  • Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, επίθετο,τηλ, email κτλ. Εδώ μπορείς να βάλεις και την φωτογραφία σου, αν το ζητάει ο εργοδότης ή αν το επάγγελμα που αιτείσαι έχει σαν προϋπόθεση την καλή εμφάνιση.
  • Σπουδές: Oι σπουδές που έχουν γίνει κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες, αναφέροντας και την χρονολογία αποφοίτησης. Επίσης οι υποτροφίες και η συμμετοχή σε προγράμματα (π.χ. Erasmus), μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας που ζητάμε ή ο βαθμός του πτυχίου εάν είναι αρκετά υψηλός, κρίνονται απαραίτητα.
  • Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Δώσε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες όπως τίτλος, χρονολογία που πραγματοποιήθηκε, χρόνος παρακολούθησης και φορέας διοργάνωσής.
  • Επαγγελματική Εμπειρία: Ανάφερε τις προηγούμενες θέσεις εργασίας με τις αρμοδιότητες-τίτλους που είχες σε αυτές τις θέσεις. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη επαγγελματική πείρα ανάφερε πρακτικές ασκήσεις, εποχιακές εργασίες ή συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στη διάρκεια των σπουδών σου. Δεν κάνεις ποτέ αναφορά στα αίτια αποχώρησης από μια θέση εργασίας, όποια και αν είναι αυτά!!!
  • Ξένες Γλώσσες: Αναφέρεις το πτυχίο και το επίπεδο γνώσης κάθε ξένης γλώσσας. Ο βαθμός του πτυχίου δεν είναι απαραίτητος.
  • Υπολογιστές: Τα προγράμματα που ξέρεις , οι γλώσσες προγραμματισμού καθώς και πιθανές πιστοποιήσεις (π.χ. ECDL) είναι πράγματα που πρέπει να αναφέρεις εδώ.
  • Τέλος διακρίσεις-κοινωνικές δραστηριότητες-προσωπικά ενδιαφέροντα και συστάσεις είναι στοιχεία που μπορούν να εμπλουτίσουν και να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στο βιογραφικό μας.

 

Υπάρχουν επίσης 2 βασικοί τύποι βιογραφικούμε βάση τον τρόπο προσέγγισης.

Χρονολογικό βιογραφικό

Περιγράφει την ιστορία της καριέρας σου με βάση την ημερομηνία και ξεκινάει από τα πιο πρόσφατα για να τελειώσει με τα παλαιότερα.

Πολύ καλή επιλογή, αρκεί να μην εστιάζει στην ηλικία σου, ή να παρουσιάζει αρνητικά κάποιες προηγούμενες θέσεις εργασίας, που πιθανό να είναι άσχετες με τη δουλειά που ζητάς τώρα. Μπορείς απλά να τις παραλείψεις.

 

Βασισμένο στα προσόντα σου

Και αυτό είναι πολύ καλή επιλογή, ειδικά για άτομα που δεν έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Τονίζει τα προσόντα και τις δεξιότητές σου μέσα στο βιογραφικό.

Επειδή όμως τόσο το χρονολογικό όσο και το βιογραφικό των προσόντων έχουν το καθένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, πιθανά προτιμότερο θα ήταν αν το βιογραφικό σου περιελάμβανε στοιχειά και των δύο αυτών τύπων. Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε. Όπως και να έχει θα σου ευχηθούμε…..

 

Καλή Επιτυχία!