Γερμανικά Όλων των Επιπέδων – Εξατομικευμένα Μαθήματα

Γερμανικά Όλων των Επιπέδων – Εξατομικευμένα Μαθήματα

Εγγυόμαστε τη γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση !Διδάσκουμε Γερμανικά εδώ και 25 χρόνια. Με πάνω από 1500 επιτυχόντες όλων των βαθμίδων. Εγγυόμαστε τη γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση ! Μπορείτε να μας συγγρίνετε με όποιον άλλο πάροχο θέλετε . Θα καταλάβετε άμεσα , πως ξεχωρίζουμε με διαφορά σε ποιότητα , συνέπεια και τιμή ! Τα Γερμανικά για εμάς στο germanofcourse δεν είναι ξένη αλλά μητρική μας Γλώσσα !

Φοιτητικά Μαθήματα TEI Πατρών | 3 Τμημάτα – 16 Μαθήματα

Φοιτητικά Μαθήματα TEI Πατρών | 3 Τμημάτα – 16 Μαθήματα

Το πανεπιστημιακό μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος: 1) Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος. 2) Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτηςΚάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της. 3)Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 4) Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων. 5)Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα. 6) Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης.

Μαθαίνοντας την Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Εσαγωγή στο LIGHTWAVE 2015.3

Μαθαίνοντας την Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Εσαγωγή στο LIGHTWAVE 2015.3

Τα
μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο βράδυ και με συνολική
διάρκεια 48 ώρες που θα υλοποιηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες.

Δημιουργική Γραφή: Θεματικές Ενότητες Α’ και Β’ Κύκλου – Εργαστήρια

Δημιουργική Γραφή: Θεματικές Ενότητες Α’ και Β’ Κύκλου – Εργαστήρια

Οι Θεματικές Ενότητες κάθε κύκλου και τα αντίστοιχα Εργαστήρια υλοποιούνται με ομαδικά 2ωρα μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε 2 εβδομάδες (συνολικά 16 online συναντήσεις, από Οκτώβριο μέχρι μέσα Ιουνίου). Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Μαθήματα Α’ Κύκλου – Δευτέρα, 18.00-20.00 και Μαθήματα Β’ Κύκλου – Τετάρτη, 16.00-18.00.

Φοιτητικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών | 10 Τμημάτα – 42 Μαθήματα

Φοιτητικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών | 10 Τμημάτα – 42 Μαθήματα

Το πανεπιστημιακό μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος: 1) Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος. 2) Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτηςΚάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της. 3)Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 4) Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων. 5)Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα. 6) Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης.