Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Που απευθύνεται το σεμινάριο:
Σε πωλητές και επαγγελματίες οι οποίοι απαιτείται να διαπραγματευτούν προκειμένου κα πετύχουν τους στόχους τους και δεν αρκούν η τιμή, το προϊόν και η φήμη της εταιρίας.

Οργάνωση Γραμματείας

Οργάνωση Γραμματείας

Που απευθύνεται το σεμινάριο:
Σε υφιστάμενες γραμματείς και γενικότερα σε εργαζόμενους με αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων ή σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Που απευθύνεται το σεμινάριο:
Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή ακόμα και σε στελέχη ή νέους που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση μιας επιχείρησης.

Γενικές Αρχές Marketing

Γενικές Αρχές Marketing

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του Marketing καθώς και σε νέους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους οι οποίοι “βλέπουν” το μέλλον τους μέσα σε αυτό το δυναμικό χώρο.

Γενικές Αρχές Λογιστικής

Γενικές Αρχές Λογιστικής

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική και λογιστική επιστήμη δεν αποτελεί βασικό αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης και τα οποία θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν μια βασική γνώση επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και των πελατών τους. Επίσης θα βοηθήσει πολύ τα άτομα με εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο τα οποία όμως δεν παύουν να είναι επενδυτές άμεσα ή έμμεσα σε επιχειρήσεις μέσω της οργανωμένης αγοράς, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν με ίδια άποψη την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που επιλέγουν να επενδύσουν μέσω της ανάγνωσης των οικονομικών καταστάσεων αυτής.