Μάθημα

Διαχείριση δύσκολων πελατών

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους – υπαλλήλους εξυπηρέτησης ή πωλήσεων σε όλο το φάσμα της επαφής με πελάτες

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υπάλληλοι εξυπηρέτησης ή πωλητές κατά τη διάρκεια της κατ΄ιδίαν ή τηλεφωνικής επαφής με πελάτες. Ειδικότερα, αναλύονται τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσαρεστημένων ή ακόμη και θυμωμένων πελατών από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και την μετατροπή αυτή της κατάστασης σε μια θετική εμπειρία τελικά για τον πελάτη.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Βασικές αρχές για την «θεραπεία» των σχέσεων με τους πελάτες
  • Πώς να μην παγιδεύεστε από αρνητικά συναισθήματα
  • Πώς να επιλέγετε παραγωγικές αντιδράσεις
  • Τεχνικές για την εκτόνωση των αρνητικών συναισθημάτων
  • Τρόποι για επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της πίστης του πελάτη
  • Σχεδιασμός Δράσης

  Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου