Μάθημα

Διαχείριση Χρόνου (Time Management)

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που χρειάζεται τα εργαλεία για καλύτερη διαχείριση του εργασιακού χρόνου.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Tο σεμινάριο αυτό βοηθάει στον εντοπισμό των αιτιών της αναβλητικότητας και της αναποφασιστικότητας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εντοπίσει την προσωπική «σπάταλη του χρόνου» προκειμένου να ενδυναμώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του. Θα μάθει να προγραμματίζει το χρόνο του πιο αποτελεσματικά, διακρίνοντας τους σημαντικούς στόχους, ώστε να μπορεί να είναι σε ισορροπία και να καταστήσει πιο αποτελεσματική και παραγωγική την εργασία του.

Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Στρατηγικές Διαχείρισης Προτεραιοτήτων
  • Εκμάθηση βασικών αρχών στοχοθέτησης
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Αντιμετώπιση μποδίων και παγίδων που «κλέβουν» χρόνο
  • Τεχνικές ανάθεσης έργου

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου