Μάθημα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή ακόμα και σε στελέχη ή νέους που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη Διεύθυνση μιας επιχείρησης.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Με δεδομένο το ότι οι άνθρωποι αποτελούν κρίσιμο και σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός οργανισμού, το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στις αρχές και τεχνικές για την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση & προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Ορισμός Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων
  • Ανάλυση θέσεων εργασίας (σημαντικοί παράγοντες, τεχνικές, στάδια)
  • Προσέλκυση υποψηφίων (προϋποθέσεις, σχεδιασμός προφίλ, τεχνικές)
  • Επιλογή υποψηφίων (μέθοδοι αξιολόγησης)
  • Ενσωμάτωση νέου υπαλλήλου στο εργασικό περιβάλλον
  • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπινου Δυναμικού (μέθοδοι και τεχνικές)
  • Αποδοχές Ανθρώπινου Δυναμικού (μέθοδοι, πολιτικές, κίνητρα)
  • Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης

  Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου