Μάθημα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας τις τεχνικές χειρισμού και ενήλικων εκπαιδευομένων.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Είναι γνωστό ότι είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζουμε ένα μαθητή από τον τρόπο που προσεγγίζουμε έναν ενήλικο εκπαιδευόμενο. Είναι σημαντικό να «κερδίσουμε» την προσοχή και την εμπιστοσύνη του, όσο πιο σύντομα γίνεται και να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον του για όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωσή του να γνωρίζουν τα μυστικά της διδακτικής προσέγγισης και εκμάθησης των ενηλίκων, τους τρόπους διενέργειας ενός μαθήματος ή σεμιναρίου και τις τεχνικές αντιμετώπισης όλων των θετικών ή αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων.

Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Πως Μαθαίνουν οι Ενήλικες
  • Ρόλοι του Εκπαιδευτή
  • Ανατροφοδότηση
  • Διεξαγωγή συζητήσεων
  • Διαχείριση δραστηριοτήτων
  • Επαγγελματική παρουσία εκπαιδευτή
  • Συμπεριφορές που αποτελούν πρόκληση
  • Αντιμετώπιση προκλητικών συμπεριφορών
  • Πρακτική εξάσκηση

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου