Μάθημα

Η Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που έρχεται σε επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί το κομβικό σημείο που θα διατηρήσει τους πελάτες σε τροχιά επιστροφής και επανάληψης της αγοράς. Η άριστη εξυπηρέτηση πελατών προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για την επιβίωση σε ένα σκληρό και αβέβαιο επιχειρηματικό κλίμα. Στο σημερινό πελατοκεντρικό επιχειρηματικό περιβάλλον, «οι ανθρώπινες δεξιότητες» αποτελούν ζωτικής σημασίας θέμα για την προσωπική και επιχειρηματική επιτυχία. Το πώς εξυπηρετούνται οι πελάτες μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους προσωπικούς στόχους, καθώς και την απόδοση της ομάδας και της εταιρείας. Το σεμινάριο προσφέρει τις δεξιότητες που χρειάζονται θέτοντας ως κύριους στόχους, μια Επικοινωνία με επαγγελματισμό, την έμπνευση του σεβασμού, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και την εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύνολό του μέσω της άριστης εξυπηρέτησης πελατών.

Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών
  • Διαφορές Προϊόντος – Υπηρεσίας
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Καθοριστικές στιγμές στις σχέσεις με τους πελάτες
  • Διαστάσεις εξυπηρέτησης
  • Ιδιότητες στελέχους εξυπηρέτησης
  • Τεχνικές για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης ικανοποιημένων πελατών
  • Τεχνικές για την εξυπηρέτηση θυμωμένων και αναστατωμένων πελατών
  • Η μέτρηση της εξυπηρέτησης πελατών

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου