Μάθημα

Μαθαίνοντας την Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Εσαγωγή στο LIGHTWAVE 2015.3

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο βράδυ και με συνολική διάρκεια 48 ώρες που θα υλοποιηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες.

0 Κεφάλαια

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

– INTERFACE LAYOUT & MODELER (4 ΩΡΕΣ)
– ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MODELER (4 ΩΡΕΣ)
– ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MODELER (4 ΩΡΕΣ)
– ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (4 ΩΡΕΣ)
– ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LAYOUT (4 ΩΡΕΣ)
– 3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA ΣΤΟ LAYOUT (4 ΩΡΕΣ)
– SHADERS ΚΑΙ ΥΦΕΣ ΣΤΟ LAYOUT (4 ΩΡΕΣ)
– ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ LIGHTWAVE (4 ΩΡΕΣ)
– ANIMATION & ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
– ANIMATION ΣΤΟ LAYOUT (4 ΩΡΕΣ)
– EFFECTS ΣΤΟ LIGHTWAVE (4 ΩΡΕΣ)
– ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (4 ΩΡΕΣ)

Τα παραπάνω μαθήματα χρειάζονται την έκδοση του LIGHTWAVE 3D 2015.3 ή μεταγενέστερη.
Τα content από τα μαθήματα θα δοθούν από τον καθηγητή.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η τιμή για κάθε μαθητή θα είναι 30 € οι δύο (2) ώρες.

2. Η τιμή για δύο (2) και άνω μαθητές που θα έρθουν παρέα θα είναι 25 € οι δύο (2) ώρες.

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
2. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα χαθεί, θα καθοριστεί από τον καθηγητή νέα ώρα υλοποίησής
του μέσα στην εβδομάδα.

Συνδεθείτε και θα λάβετε στο email σας περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το μάθημα και τους τρόπους πληρωμής.

Εγγραφείτε στο μάθημα