Μάθημα

Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου – Αναλυτικά και Μεθοδικά

Σε αυτά τα video-μαθημάτα θα διδαχθούμε αναλυτικά όλη την ύλη του μαθήματος των μαθηματικών της Γ΄ τάξης γυμνασίου. Η διδασκαλία της θεωρίας συνοδεύεται, παράλληλα, από πληθώρα παραδειγμάτων, τα οποία λύνονται αναλυτικά κι επεξηγούνται βήμα-βήμα με τρόπο που να είναι κατανοητός από όλους τους μαθητές.

3 Κεφάλαια
  • Κόστος: 98€  -> 49€
  • Επίπεδο Γνώσεων: Γ’ Γυμνασίου
  • Ενότητες Μαθήματος: 145
  • Διάρκεια: 10 Ώρες Video Μαθημάτων
  • Εξέταση Γνώσεων: Όχι
  • Πρόσβαση: Οποιαδήποτε Συσκευή
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Όχι
  • Διάρκεια Πρόσβασης: 9 μήνες

Υλικό για το Μάθημα

Δωρεάν Δείγμα Μαθημάτων

Άλγεβρα

Γεωμετρία