Μάθημα

Ο Ήχος της Αττικής Διαλέκτου

«Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ» είναι μία σειρά μαθημάτων για την εκμάθηση της αρχαίας Ελληνικής προσωδίας. Προσωδία ονομάζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών του ήχου της γλώσσας, δηλαδή οι διάρκειες των συλλαβών τα μουσικά διαστήματα και η εκφορά των ήχων. Βασισμένη σε γραπτές πηγές της αρχαιότητας, μας βοηθάει να αντιληφθούμε ολοκληρωμένα τη γλώσσα, τον ρυθμό της ποίησης ή του δράματος καθώς και τις ομοιότητες και τις διαφορές έπειτα από 2.500 χρόνια συνεχούς χρήσης και εξέλιξης.

0 out of 7 steps completed0%
7 Κεφάλαια
  • Επίπεδο Γνώσεων: Βασικές Γνώσεις
  • Ενότητες Μαθήματος: 7
  • Διάρκεια: 30 Λεπτά Video Μαθημάτων
  • Εξέταση Γνώσεων: Όχι
  • Πρόσβαση: Οποιαδήποτε Συσκευή
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Όχι
  • Διάρκεια Πρόσβασης: 3 μήνες

Υλικό για το Μάθημα