Μάθημα

Οργάνωση Γραμματείας

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Σε υφιστάμενες γραμματείς και γενικότερα σε εργαζόμενους με αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα όλων των Διευθύνσεων και τμημάτων ή σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες επικοινωνίας κάθετα και οριζόντια σε ένα τμήμα, τον κακό προγραμματισμό και σπατάλης χρόνου, την αδυναμία εύρεσης σημαντικών αρχείων και στοιχείων την κατάλληλη στιγμή και βοηθά μέσα από τεχνικές και εργαλεία στην αυτοματοποίηση των λειτουρών ενός γραφείου.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Διαχείριση χρόνου και προγραμματισμός (καθορισμός προτεραιοτήτων, διαχείριση ραντεβού, αποφυγή σπατάλης χρόνου)
  • Διαχείριση εγγράφων (αλληλογραφία, παρακολούθηση εκκρεμμοτήτων, αρχείοθέτηση)
  • Διαχείριση των προϊσταμένων (διαχείριση διαφωνών, φημών, διαδόσεων κ.λ.π.)
  • Χρήση της τεχνολογίας
  • Βασικές αρχές επικοινωνίας
  • Τεχνικές τηλεφωνικής επικοινωνίας

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου