Μάθημα

Στρατηγικές Επιτυχημένων Παρουσιάσεων

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τις τεχνικές δημιουργίας και διενέργειας παρουσιάσεων με στόχο τη μέγιστη απήχηση στο κοινό.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Όταν πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση, μας πιάνει άγχος. Πρέπει να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας (εργασία, προτάσεις) μπροστά σε κάποιο κοινό (μικρό ή μεγάλο), να κερδίσουμε την προσοχή του και να εξάψουμε το ενδιαφέρον του. Αλήθεια πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό; Για να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική παρουσίαση, δεν αρκεί απλά να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το PowerPoint, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και πως να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει. Ακόμα και οι πιο έμπειροι επαγγελματίες μπορεί να υστερούν σε δεξιότητες παρουσίασης. Δεν προετοιμάζονται επαρκώς, διστάζουν να μιλήσουν μπροστά σε μεγάλο κοινό, δεν συγκροτούν σωστά τη σκέψη τους και δε νιώθουν ικανοί να κερδίσουν την προσοχή ενός αδιάφορου κοινού, πόσο μάλλον να το πείσουν. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει στην εστίαση της δομής και οργάνωσης του υλικού βάσει αναγκών του ακροατηρίου και στην εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών παρουσιάσεων και αντιμετώπισης δύσκολων ή προβληματικών στάσεων συμπεριφοράς και αντιμετώπισης.

Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Προσδιορισμός Στόχου Παρουσίασης
  • Ανάλυση αναγκών ακροατηρίου
  • Επιλογή θεμάτων παρουσίασης
  • Διάρθρωση παρουσίασης
  • Τεχνικές παρουσιάσεων
  • Χειρισμός διαφορετικών στάσεων ακροατηρίου
  • Χαρακτηριστικά ενήλικων συμμετεχόντων
  • Τρόποι παρακίνησης ενηλίκων

Ώρες Σεμιναρίου: 12

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου