Μάθημα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας τους, όπως επίσης και σε άτομα που στοχεύουν στην αυτό-βελτίωση τους.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη συναισθηματική νοημοσύνη (EI) και τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη (ESI) παρουσιάζοντας τις θεωρίες σε σχέση με την κατανόηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας. Αναδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν θετικές και παραγωγικές συνθήκες εργασίας και το πως θα αναδειχθεί η ατομική επιτυχία των εργαζομένων. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές που παρουσιάζονται μέσω δεξιοτήτων και μοντέλων συναισθηματικής-κοινωνικής επάρκειας, οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται στο σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Ιστορική Αναδρομή
  • Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • EQ vs. IQ
  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
  • Γιατί ένας μάνατζερ χρειάζεται να έχει συναισθηματική νοημοσύνη
  • Πώς να βελτιώσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου