Μάθημα

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Σε πωλητές και επαγγελματίες οι οποίοι απαιτείται να διαπραγματευτούν προκειμένου κα πετύχουν τους στόχους τους και δεν αρκούν η τιμή, το προϊόν και η φήμη της εταιρίας.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη βελτίωση των έμφυτων δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης, στην ενίσχυση την αυτοπεποίθησης ως διαπραγματευτές, στην ανάπτυξη στρατηγικών για αποτελεσματική διαπραγμάτευση και την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς ατόμων, ομάδων και οργανισμών που λειτουργούν μέσα σε περιβάλλοντα ανταγωνιστικά. Η έννοια της διαπραγμάτευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία της πώλησης.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Βασικές προσεγγίσεις στη διαπραγμάτευση
  • Τύποι – Προσωπικότητες διαπραγματευτών
  • Μέθοδοι και Στρατηγικές διαπραγμάτευσης
  • Βασικά στοιχεία για την προετοιμασία
  • Στάδια διαπραγμάτευσης

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου