Μάθημα

Φοιτητικά Μαθήματα TEI Πατρών | 3 Τμημάτα – 16 Μαθήματα

Το πανεπιστημιακό μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό. Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος: 1) Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος. 2) Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτηςΚάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της. 3)Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 4) Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων. 5)Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα. 6) Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης.

0 Κεφάλαια
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 10: Γενικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 20: Οικονομικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 30: Επιχειρησιακή Έρευνα

Ειδικά θέματα στη Στατιστική

  • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων – ERP
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Επιχειρησιακή Έρευνα – Ειδικά Θέματα

 

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Ειδικά Μαθήματα Φυσικής

Μαθηματικά Ι

Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Εξάμηνο 20: Μαθηματικά ΙΙ

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

Εξάμηνο 30: Στοιχεία Μηχανών Ι

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Μαθηματικά Ι

Φυσική

Ηλεκτροτεχνία Ι

Εξάμηνο 20: Μαθηματικά ΙΙ

Ηλεκτρονικά Ι

Εξάμηνο 30: Μαθηματικά ΙΙΙ