Μάθημα

Φοιτητικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών | 10 Τμημάτα – 42 Μαθήματα

Το πανεπιστημιακό μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό. Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος: 1) Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος. 2) Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτηςΚάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της. 3)Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 4) Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων. 5)Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα. 6) Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης.

0 Κεφάλαια
  • Τμήμα Φαρμακευτικής

Εξάμηνο 10: Φυσική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Εξάμηνο 20: Οργανική Χημεία

Κατατακτήριες Φαρμακευτικής

 

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Μαθηματικά Ι

Δομική Μηχανική Ι

Εξάμηνο 20: Μαθηματικά ΙΙ

Δομική Μηχανική ΙΙ

 

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εξάμηνο 10: Γραμμική Άλγεβρα

Εξάμηνο 20: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις

Εξάμηνο 30: Πιθανοθεωρία και Στατιστική

 

  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

Φυσική

Εξάμηνο 20: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Πιθανοθεωρία – Στατιστική

 

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 10: Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ι

Μαθηματικός Λογισμικός

Εξάμηνο 20: Στατιστική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Εξάμηνο 30: Βάσεις Δεδομένων

Εξάμηνο 40: Επιχειρηματικό Λογισμικό

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εξάμηνο 10: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Στατιστική Ι

Εξάμηνο 20: Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Εξάμηνο 30: Λογιστική Ι

Εξάμηνο 40: Λογιστική ΙΙ

 

  • Τμήμα Χημείας

Εξάμηνο 10: Μαθηματικά για Χημικούς

Φυσική για Χημικούς

 

  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Φυσική Ι

Εξάμηνο 20: Λογισμός Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση

Φυσική ΙΙ

Εξάμηνο 30: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

 

  • Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εξάμηνο 10: Μαθηματικά Ι

Εισαγωγή στους Η/Υ

Εξάμηνο 20: Μαθηματικά ΙΙ

Εξάμηνο 30: Μαθηματικά ΙΙΙ

Αντοχή των υλικών Ι

Εξάμηνο 40: Αντοχή των Υλικών ΙΙ

 

  • Τμήμα Φυσικής

Εξάμηνο 10: Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Μαθηματική Ανάλυση

Εξάμηνο 20: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις