Μάθημα

Improving Management System

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Που απευθύνεται το σεμινάριο: Σε όλους όλους τους εργαζόμενους, όλων των βαθμίδων.

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις δυσκολίες επικοινωνίας τόσο κάθετα όσο και οριζόντια στην ιεραρχία ενός οργανισμού και αναλύσει τις βασικές αρχές και τεχνικές δημιουργίας μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και μιας επιτυχούς επικοινωνίας και συνεργασίας που οδηγεί στην άριστη συνεργασία και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Βασικές αρχές επικοινωνίας
  • Τρόποι Αποσαφήνισης και επαλήθευσης λεκτικού ή μη μηνύματος
  • Τεχνικές συζήτησης
  • Τεχνικές επιδοκιμασίας
  • Τεχνικές επικοδομητικής κριτικής
  • Αντιμετώπιση διαφωνιών

  Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου