Μάθημα

Increasing Sales Effectiveness

(for Medical Representatives) Που απευθύνεται το σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές - ιατρικούς επισκέπτες φαρμακευτικών εταιριών

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πωλητές – ιατρικοί επισκέπτες οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή στις συνταγογραφήσεις. Παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης και επιχειρηματολογίας προώθησης των φαρμάκων καθώς και αντιμετώπιση  της αδιαφορίας και των ενδοιασμών των γιατρών.
Επιπρόσθετα, βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων πωλητών (οι οποίοι μέχρι τώρα βασίζονταν σε αποτελέσματα ερευνών) με έμφαση στην υπάρχουσα κατάσταση και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προιόντων σε σχέση με τις ανάγκες των γιατρών πελατών και των ασθενών τους.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Καλύτερος προγραμματισμός και προετοιμασία της επίσκεψης
  • Κατανόηση σε βάθος των συντογραφικών συνηθειών και αναγκών του ιατρού
  • Αποτελεσματικότερη επικοινωνία των μηνυμάτων στους ιατρούς
  • Πλαίσιο Αναθεώρησης / Συμβουλευτική Πώληση
  • Εξειδικευμένες στρατηγικές διερεύνησης
  • Διαχείριση Ενδοιασμών & Αντιρρήσεων Γιατρών / Πελατών
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας πώλησης μέσω Ειδικών Εφαρμογών
  • Δραστηριότητες εξάσκησης αναπαραστάσεις ρόλων με συγκεκριμένα σενάρια
  • Action planning

Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 4

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου