Μάθημα

Sales Management Coaching

Που απευθύνεται το σεμινάριο: Σε Sales Managers ή Area Managers για το όλο το φάσμα των πωλήσεων

0 out of 0 steps completed0%
0 Κεφάλαια

Περιγραφή αντικειμένου σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο δίνει απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα, ΓΙΑΤΙ είναι σημαντικό το coaching, ΤΙ επιμέρους ζητήματα απαιτούν επίλυση, ΠΩΣ πρέπει να γίνεται και ΠΟΤΕ πρέπει να ασκηθεί coaching. Όταν το coaching γίνεται συστηματικά, δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να προσαρμόζονται γρήγορα σε οποιεσδήποτε αλλαγές, να εστιάζουν στην εκπλήρωση των στόχων και να ενισχύουν την καλή συνεργασία και επικοινωνία.
Τα θέματα που αναλύονται στο σεμινάριο:

  • Ορισμός και σημαντικότητα coaching
  • Καθορισμός θεμάτων coaching
  • Ανάλυση αναγκών και προτεραιότητες ανάπτυξης για κάθε πωλήτη
  • Παροχή επικοδομητικής ανατροφοδότησης
  • Τεχνικές ανάπτυξης και αναγνώρισης των πωλητών
  • Τεχνικές συζήτησης coaching
  • Τεχνικές αντιμετώπισης δύσκολων συζητήσεων coaching
  • Coaching εξ αποστάσεως

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Είδος σεμιναρίου (OPEN ή ΕΠΙΧ/ΚΟ): OPEN & ΕΠΙΧ/ΚΟ

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 3

Η τιμή θα τροποποιηθεί αν:

1. Θελήσει κάποιος να κάνει μόνος του ή δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός

2. Πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσα οπότε θα υπάρξουν έξοδα αίθουσας ή μετακίνησης και διαμονής εφόσον γίνει στην περιοχή του ενδιαφερόμενου