Μάθημα

Video Μαθήματα Προγραμματισμού με JavaScript

Η JavaScript είναι μία γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών, για σεναριοποίηση των διαδραστικών αποτελεσμάτων εντός των περιηγητών ιστού. Ενώ είναι κυρίως γνωστή ως γλώσσα σενάριου (scripting language) για ιστοσελίδες, ωστόσο χρησιμοποιείται σε πολλά περιβάλλοντα χωρίς την χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) όπως node.js ή Apache CouchDB. Σε αυτή τη σειρά video μαθημάτων ξεκινάμε από τα πολύ βασικά στοιχεία της γλώσσας, τις εντολές, τις απλές μεταβλητές και φτάνουμε μέχρι τα πιο προχωρημένα, όπως τα functions, τα arrays και τα objects. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχετε αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας έτσι ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε σε JavaScript, σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να την συναντήσετε.

0 out of 32 steps completed0%
7 Κεφάλαια
 • Κόστος: 45€
 • Επίπεδο Γνώσεων: Οποιοδήποτε
 • Ενότητες Μαθήματος: 25
 • Διάρκεια: 6 Ώρες Video Μαθημάτων
 • Εξέταση Γνώσεων: Όχι
 • Πρόσβαση: Οποιαδήποτε Συσκευή
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Ναι
 • Διάρκεια Πρόσβασης: 6 μήνες

Θεματικοί Άξονες

Ενότητα 1:

 • Συντακτικό της γλώσσας javascript
 • Μεταβλητές
 • Σταθερές
 • Συναρτήσεις
 • Σχόλια
 • Παρέμβαση στη σελιδα με συγκεκριμένο id (getElementById)
 • Προγραμματισμός πατήματος κουμπιών με onclick

Ενότητα 2:

 • Ακέραιοι Αριθμοί
 • Πραγματικοί αριθμοί
 • Εκθετική μορφή αριθμών
 • Δεκαεξαδική μορφή αριθμών
 • Οι σταθερές infinity (άπειρο) και NaN (Not a Number)
 • Πράξεις αριθμών (Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/μός, Διαίρεση, Υπόλοιπο Διαίρεσης)
 • Κόψιμο δεκαδικών αριθμού
 • Στρογγύλεμα αριθμού
 • Παραγωγή τυχαίων αριθμών
 • Η Βιβλιοθήκη Math
 • Η εντολή if – else
 • Παράμετρος συνάρτησης

Ενότητα 3:

 • Χειρισμός κειμένου με strings
 • Ιδιότητες και μέθοδοι των strings
 • μήκος string (length)
 • θέση ενός string σε ένα άλλο (indexOf, lastIndexof)
 • κόψιμο μερών ενός string (slice)
 • Η πράξη + μεταξύ strings
 • Έλεγχος δεδομένων που πληκτρολογεί ο χρήστης (validation)
 • Εξόρυξη δεδομένων (data mining) από κείμενο, με τις μεθόδους των strings

Ενότητα 4:

 • Τελεστές της γλώσσας javascript
 • Αριθμητικές πράξεις
 • Συγκρίσεις
 • Η διαφορά των === με τα ==
 • λογικές πράξεις – σύζευξη (and), διάζευξη (or), άρνηση (not)
 • Τελεστές εκχώρησης τιμής
 • Παραδείγματα
 • Οι λογικές τιμές true και false (boolean)
 • Χρήση και προγραμματισμός του εργαλείου check box
 • Προσθήκη και αφαίρεση κλάσεων (class) με την ιδιότητα classList
 • τα γεγονότα onchange και oninput

Ενότητα 5:

 • Δημιουργία παιχνιδιού τυχαίων αριθμών
 • Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση κουμπιών
 • Χρήση Array για κράτημα ιστορικού
 • Ιδιότητες και μέθοδοι των array
 • μήκος array (length)
 • προσθήκη στοιχείων σε array (push)
 • αφαίρεση στοιχείων από array (pop)
 • αναζήτηση στοιχείου σε ένα array (indexOf)
 • Άλλες χρήσεις των arrays
 • Η εντολή document write
 • Η εντολή for
 • Διάσχιση ενός array με την for
 • Διάσχιση ενός array αντίστροφα με την for
 • Υπολογισμός αθροίσματος ενός array – αθροιστής
 • Υπολογισμός στατιστικών ενός array – μετρητής

Ενότητα 6:

 • Προχωρημένα arrays
 • Σπάσιμο ενός string σε array με την μέθοδο split
 • Η εντολή while
 • Η μέθοδος getElementsByClassName
 • Αντικείμενα (Objects)
 • Δήλωση ενός αντικειμένου με τις ιδιότητές του
 • Παραδείγματα αντικειμένων
 • Αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στην γλώσσα, όπως το αντικείμενο document
 • Array με αντικείμενα. Εφαρμογή.

Ενότητα 7:

 • advanced functions
 • functions που επιστρέφουν τιμή
 • functions με παραμέτρους
 • παραδείγματα functions με παραμέτρους και τιμή επιστροφής
 • μέθοδοι αντικειμένου
€45 - Εγγραφή στο Μάθημα

Υλικό για το Μάθημα