Όροι Xρήσης

 1. Εισαγωγή

Oι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι») δεσμεύουν εσάς (ως φυσικό πρόσωπο), την εταιρεία που εκπροσωπείτε, και την επιχείρηση που σας έχει καταχωρήσει (συλλογικά «εσείς»), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο παρόν σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού της ιστοσελίδας  https://macademy.gr/ (η «MACADEMY COURSES Ι.Κ.Ε. » «δικό μας», «εμείς», «εμάς», στο εξής η «Εταιρία»), σε κινητές ή συνδεμένες εφαρμογές, υπηρεσίες ή άλλες προσφορές στην ιστοσελίδα μας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες» μας). Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της Εταιρίας  ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «εγγραφή», συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς και δεσμεύεστε απολύτως από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, τότε μην προχωρήσετε στα επόμενα «βήματα» και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρίας . Η αποδοχή όλων των ορών της παρούσας και μόνο παράγει αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρία και τους Χρήστες των Υπηρεσιών μας.  Όλοι οι όροι και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας («Privacy Policy»), και στο Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης.

Κάθε έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης σε γλώσσα εκτός της ελληνικής παρέχεται για την ευκολία και κατανόηση του παρόντος. Η απόδοση στην ελληνική γλώσσα υπερτερεί κάθε άλλης.

 

 1. Συμπληρωματικές συμφωνίες

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που υποβάλλεται σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, το οποίο ενσωματώνεται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους.
Επιπλέον, εάν είστε Εκπαιδευτής ή Επιχείρηση (όπως ορίζεται παρακάτω), θα υπόκειται στο Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν με αναφορά στους Όρους αυτούς και υπογράφεται ξεχωριστά κατόπιν συμφωνίας μαζί μας. Εάν είστε  Εκπαιδευτής, και υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων και στο Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης, το Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης θα υπερτερεί.

 1. Γενικά 

«Εκπαιδευτές»), οι οποίοι παρέχουν ζωντανές και ηχογραφημένες ή μαγνητοσκοπημένες οδηγίες, διδασκαλία, Σεμινάρια (Webinars, Live Streaming)  και Υπηρεσίες Μάθησης (στο εξής «Μάθημα/τα») μέσω των Υπηρεσιών μας. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αξιολόγηση από τους Χρήστες, τη διευκόλυνση και τη φιλοξενία Μαθημάτων και την παροχή υλικού υποστήριξης, την παροχή ενδεικτικών λύσεων ή/και διορθώσεων σε οποιαδήποτε μορφής εργασία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες).

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να ανανεώνουμε τους παρόντες  Όρους για να διευκρινίσουμε τις πρακτικές μας ή για να αντικατοπτρίζουν τις νέες ή διαφορετικές πρακτικές, όπως όταν προσθέτουμε νέα χαρακτηριστικά. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή / και να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική μεταβολή σε αυτούς τους Όρους, θα σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας εξέχοντα μέσα όπως με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζετε στο λογαριασμό σας ή δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση μέσω των Υπηρεσιών μας ή του blog μας που βρίσκεται στο https://macademy.gr/. Τροποποιήσεις  θα τεθούν σε ισχύ από την ημέρα που δημοσιεύτηκαν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Η άπαξ χρήση των Υπηρεσιών μας αφού έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές ή τροποποιήσεις του παρόντος, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει να επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες τακτικά για να διασφαλίσετε ότι θα είστε ενήμεροι για την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων, γιατί τυχόν αναθεωρημένοι Όροι θα υπερισχύουν όλων των προηγούμενων Όρων.Η Εταιρία μπορεί να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες ή να διακόψει τη διαθεσιμότητά τους ανά πάσα στιγμή.

Β. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα υπηρεσιών, τηλεφωνίας, χρεώσεις δεδομένων και / ή άλλες αμοιβές  που συνδέονται με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και για την απόκτηση και τη διατήρηση του τηλεφώνου, το υλικό του υπολογιστή, και όποιον άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε Υπηρεσίες μας οι οποίες έχουν δίδακτρα, τότε  συμφωνείτε να πληρώσετε, και θα είστε υπεύθυνος για την καταβολή , των διδάκτρων και όλων των φόρων που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση. Εάν μας παρέχετε πληροφορίες πιστωτικών καρτών για την πληρωμή των εν λόγω διδάκτρων, με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παράσχετε τέτοιες πληροφορίες και εξουσιοδοτείτε την Εταιρία να χρεώνει την πιστωτική σας κάρτα σε τακτική βάση για την καταβολή των οφειλών.
Εάν η μέθοδος πληρωμής του λογαριασμού σας αποτύχει ή καθυστερήσει, τότε θα προσπαθήσουμε να εισπράξουμε τις οφειλές χρησιμοποιώντας άλλους μηχανισμούς. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρέωσή σας μέσω άλλων μεθόδων πληρωμής που διατηρούμε στο αρχείο μας ή / και την χρησιμοποίηση γραφείων είσπραξης ή και  δικηγόρου. Μπορούμε επίσης να μπλοκάρουμε την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία εν αναμονή της εξόφλησης των τυχόν οφειλόμενων ποσών από εσάς προς την  Εταιρία.

Γ. Όλη σας η χρήση, πρόσβαση και οι άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των νόμων σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους είναι παράνομο, απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες από περιοχές εκτός της Ε.Ε το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κανόνων σχετικά με το Διαδίκτυο, δεδομένα, e-mail, ή την ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από την Ε.Ε ή τη χώρα στην οποία διαμένετε. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή πλατφόρμες Τρίτων (όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο) από χώρες εκτός της Ε.Ε Θα πρέπει να συμφωνήσετε να συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς κανόνες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο.

 

 1. Γενική Αποποίηση 

Η ευθύνη μας εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή των Υπηρεσιών μας. Εμείς δεν προσλαμβάνουμε, ούτε απασχολούμε εκπαιδευτές ούτε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επιπλοκές, διαφωνίες ή προβλήματα ανακύψουν μεταξύ εκπαιδευτικών ή μαθητών οι οποίοι αγοράζουν Μαθήματα μέσω των Υπηρεσιών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις διαφορές, αξιώσεις, ζημίες, τραυματισμούς ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψουν από ή σχετίζονται με τη συμπεριφορά Εκπαιδευτών ή Χρηστών, ή οφείλονται σε  πληροφορίες που παρέχονται από τον Εκπαιδευτή.

Δεν ελέγχουμε το Υποβληθέν από τους Εκπαιδευτές Περιεχόμενο (όπως ορίζεται κατωτέρω) που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, δεν εγγυούμαστε με κανένα τρόπο την αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια ή ορθότητα αυτού του Περιεχομένου. Πρέπει επίσης να κατανοήσετε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορεί να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο που θεωρείτε προσβλητικό, άσεμνο, λάθος ή ανάρμοστο. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου , την πρόσβασή σας ή τη χρήση από εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου που έχει υποβληθεί.

Οι Υπηρεσίες μπορεί να σας δώσουν πρόσβαση για συνδέσεις σε πλατφόρμες τρίτων (στο εξής «Πλατφόρμα Τρίτων»), είτε άμεσα είτε μέσω μαθημάτων ή εκπαιδευτών. Η Εταιρία δεν εγκρίνει καμία από αυτές τις Πλατφόρμες Τρίτων και δεν τους ελέγχει με κανένα τρόπο. Κατά συνέπεια, η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που σχετίζεται με Πλατφόρμες Τρίτων. Θα πρέπει να λάβετε κατάλληλα μέτρα για να προσδιορίσετε αν η πρόσβαση σε πλατφόρμα τρίτου μέρους είναι κατάλληλη  για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και της ιδιωτικής ζωής

 1. Συμπεριφορά

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη γνώση και την τήρηση όλων των νόμων, κανόνων και κανονισμών που αφορούν την εκ μέρους σας  χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο της Εταιρείας (όπως ορίζεται κατωτέρω) για την πρόσληψη, ζήτηση, ή επαφή με οποιαδήποτε μορφή, εκπαιδευτών ή δυνητικών χρηστών για την απασχόληση ή την εργολαβία μιας επιχείρησης που δεν έχει σχέση με εμάς, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια μας, η οποία δίδεται κατά την αποκλειστική κρίση μας. Αναλαμβάνετε οποιουσδήποτε και όλους τους κινδύνους από τυχόν συναντήσεις ή επαφές μεταξύ σας και μεταξύ κάθε εκπαιδευτή ή άλλων Χρηστών των Υπηρεσιών.

 1. Ειδικές Υποχρεώσεις των Εκπαιδευτών

Αν είστε εκπαιδευτής παρακαλούμε ζητήστε μας το Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης.

 1. Ειδικές Υποχρεώσεις των Χρηστών

Α. Ως χρήστης, δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι:
Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από την τιμολογιακή πολιτική (η οποία εμφανίζεται για το κάθε μάθημα) πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών ή εγγραφή σε συγκεκριμένο μάθημα.
Είστε πάνω από την ηλικία των 18 ετών, ή, αν όχι, θα χρησιμοποιήσετε μόνο τις Υπηρεσίες με τη συμμετοχή, την εποπτεία και έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα. Τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 13 δεν μπορούν να εγγραφούν  ή να αγοράσουν μαθήματα.
Δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή διαβιβάσετε μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, junk mail, spam, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου (εμπορικής ή μη) μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρίας.
Δεν θα δημοσιεύσετε ή θα παρέχετε οποιαδήποτε ανάρμοστο, προσβλητικό, ρατσιστικό, μισητό, σεξιστικό, πορνογραφικό, ψευδές, παραπλανητικό, ανακριβές, παραβατικό , δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο στις πληροφορίες.
Δεν θα αντιγράψετε, τροποποιήσετε, αντιστρέψετε μηχανικά, αναπαράγετε, διανέμετε, προβάλετε δημόσια , παραστείτε δημόσια, επικοινωνήστε με το κοινό, δημιουργήσετε  παράγωγα έργα, καταστρέψετε, αμαυρώσετε, ακρωτηριάσετε, διαβρώσετε, παρέμβετε, ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της  Εταιρίας, τις Υπηρεσίες ή Τμήματα ή Υποβληθέν Περιεχόμενο παρά μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους . Δεν θα πλαισιώσετε ή  ενσωματώσετε τις Υπηρεσίες  για να παρακάμψετε τις Υπηρεσίες.
Δεν θα υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή θα αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό ενός άλλου ατόμου.
Δεν θα εισαγάγετε ιούς, σκουλήκια, spyware ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή πρόγραμμα που ενδέχεται ή πρόκειται να βλάψει ή να επισκιάσει τη λειτουργία οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των Υπηρεσιών ή τη λειτουργία τους, scrape, spider, ούτε θα χρησιμοποιήσετε ένα ρομπότ ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα οποιουδήποτε είδους για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Δεν θα αποκαλύψετε  προσωπικές πληροφορίες σας σε  εκπαιδευτή, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Δεν θα ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε εκπαιδευτή ή άλλο χρήστη. Ρητά συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που προβείτε σε οιαδήποτε των ανωτέρω ενεργειών, χωρίς την προηγούμενη γνώση και γραπτή έγκριση της Εταιρίας, φέρετε ακέραια την ευθύνη τόσο για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς ατομικά, όσο και για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση προκληθεί στην Εταιρία εξ’αυτού του λόγου και αναλαμβάνετε την υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης της, καθώς και πλήρους αποζημίωσης της Εταιρίας.

Β. Οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι οι Εκπαιδευτές από τους οποίους οι χρήστες μπορούν να έχουν αγοράσει Μαθήματα μπορούν να επιλέξουν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την Εταιρία και να καταστούν ανενεργοί. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα Εκπαιδευτών σε Χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θέματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα του Εκπαιδευτή. Σε κάθε περίπτωση τα αγορασμένα Μαθήματα θα  διδάσκονται  κανονικά.

Γ. Προγράμματα Σπουδών Υγείας και Ευεξίας

Με την αγορά, την εγγραφή και / ή τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, εκδήλωση, δραστηριότητα ή άλλο πρόγραμμα υγείας, ευεξίας και φυσικής κατάστασης («Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας και Ευεξίας»), συνομολογείτε για τον εαυτό σας ατομικά και για λογαριασμό των κληρονόμων, εκπροσώπων, αντιπροσώπων και ειδικών διαδόχων σας, ότι τα παραπάνω Προγράμματα Σπουδών εμπεριέχουν ορισμένους εγγενείς κινδύνους. Συνομολογείτε ότι επιλέξατε με τη θέλησή σας να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα φυσικής άσκησης. Συνομολογείτε ότι η Εταιρία και ο εκπαιδευτής του Προγράμματος Σπουδών Υγείας και Ευεξίας σας συνιστούν μετ’ επιτάσεως να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν την έναρξη οποιουδήποτε τέτοιου προγράμματος. Συνομολογείτε επίσης ότι ορισμένοι από τους παράγοντες κινδύνου δεν μπορούν να εξαλειφθούν, όσα μέτρα και να ληφθούν για την αποφυγή τραυματισμών. Περαιτέρω, συνομολογείτε ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος διαφέρει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα, αλλά κυμαίνεται σε (1) ελάσσονες τραυματισμούς όπως εκδορές, μώλωπες και θλάσεις, (2) σοβαρούς τραυματισμούς, όπως οφθαλμικούς τραυματισμούς ή απώλεια όρασης, τραυματισμούς σε αρθρώσεις ή οσφυϊκή χώρα, έμφραγμα ή διάσειση και (3) καταστροφικούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης και του θανάτου. Θα συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή με όλους τους ρητούς και συνήθεις όρους, τις αναρτημένες ενδείξεις ασφαλείας, τους κανόνες και τις προφορικές οδηγίες που σας δίνονται. Προκειμένου να σας επιτραπεί να συμμετάσχετε και να έχετε πρόσβαση στα Προγράμματα Σπουδών Υγείας και Ευεξίας, με την παρούσα (1) αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ζημία που θα σας προκληθεί ή θα επιδεινωθεί από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, (2) απαλλάσσετε και θεωρείτε ανεύθυνους τον εκπαιδευτή του Προγράμματος Σπουδών υγείας και Ευεξίας, την Εταιρία, τις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες ή θυγατρικές της και τους δικαιοδόχους της, τα μέλη, εργαζομένους, εκπροσώπους και εκπροσώπους όλων των παραπάνω, καθώς και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτών, για κάθε ευθύνη, αξίωση, δικαστική ενέργεια, αγωγή, διαδικασία, κόστος, έξοδα, ζημίες και υποχρέωση αποζημίωσης, που απορρέουν ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας και Ευεξίας,  (3) δηλώνετε ότι (α) δεν έχετε οποιαδήποτε ιατρική ή σωματική πάθηση που να σας εμποδίζει να κάνετε ορθή και κατάλληλη χρήση κάποιου Προγράμματος Σπουδών Υγείας και Ευεξίας, (β) δεν έχετε κάποια σωματική ή ψυχική πάθηση που σας θέτει σε οποιοδήποτε ιατρικό ή σωματικό κίνδυνο και (γ) δεν έχετε λάβει οδηγία από οποιονδήποτε γιατρό να απέχετε από σωματική άσκηση. Συνομολογείτε ότι, εφόσον υποφέρετε από οποιαδήποτε χρόνια αναπηρία ή πάθηση, διατρέχετε κίνδυνο με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας και Ευεξίας και δεν θα πρέπει να συμμετέχετε σε τέτοιο πρόγραμμα.

 

 

 1. Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης. Κατά την εγγραφή σας, οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής θα μας βοηθήσουν στην προσφορά του περιεχομένου, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση του δικτύου και άλλες υπηρεσίες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (συλλογικά,  «Ο Λογαριασμός σας») και για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ή που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες του λογαριασμού σας θα είναι ακριβείς, ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε (α) αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να διασφαλίσετε ότι έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα προκύψει από την μη συμμόρφωσή σας με τις ανωτέρω απαιτήσεις ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του λογαριασμού σας, είτε με ή χωρίς τη γνώση σας, πριν μας ειδοποιήσετε εγγράφως για μια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
Δεν μπορείτε να μεταφέρετε το λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό  οποιουδήποτε άλλου, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού. Σε περιπτώσεις όπου έχετε εγκρίνει ή καταχωρίσει άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου,  να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας, είστε πλήρως υπεύθυνοι για (i) την ηλεκτρονική διεξαγωγή των Μαθημάτων (ii) ότι ελέγχετε τη πρόσβαση των χρηστών και τη χρήση των υπηρεσιών και (iii) τις συνέπειες της τυχόν κακής χρήσης.

 1. Περιεχόμενο, Άδειες & Δικαιώματα 

Α. Όλο το λογισμικό,  τεχνολογία, σχέδια, υλικά, πληροφορίες, επικοινωνία, κείμενα, γραφικά, συνδέσεις, ηλεκτρονική τέχνη, κινούμενα σχέδια, εικόνες, έργα τέχνης, ηχητικά κλιπ, βίντεο, φωτογραφίες, εικόνες, σχόλια, ιδέες, και άλλα δεδομένα ή πνευματικά δικαιώματα ή υλικό ή  περιεχόμενο , συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και ρυθμίσεων αυτών, ονομάζεται «Περιεχόμενο». Όπου η Εταιρία παρέχει περιεχόμενο σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,  λογισμικού, προϊόντων και τοποθεσίας, ονομάζεται «Περιεχόμενο Εταιρείας». Περιεχόμενο που ανεβαίνει, μεταδίδεται αναρτάται στις υπηρεσίες από έναν Εκπαιδευτή ονομάζεται  «Υποβληθέν Περιεχόμενο». Περιεχόμενο παραμένει  ιδιοκτησία του προσώπου ή οντότητας που το προμηθεύει (ή των συνεργατών  ή / και τους τρίτους παρόχους και προμηθευτές) και προστατεύεται, χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Ε. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις άδειες, τα δικαιώματα, συναινέσεις και άδειες που απαιτούνται για τη χορήγηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στους παρόντες  Όρους της Εταιρίας σε σχέση με το Υποβληθέν Περιεχόμενό σας και ότι η Εταιρία δεν χρειάζεται να λάβει οποιεσδήποτε άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, ή δικαιώματα από, ή να κάνει οποιεσδήποτε πληρωμές σε, οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση του Υποβληθέντος Περιεχομένου σας από εσάς όπως επιτρέπεται στους Όρους αυτούς ή να έχει οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε χρήσης ή εκμετάλλευσης του Υποβληθέντος από εσάς Περιεχομένου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μέσω του Υποβληθέντος Περιεχομένου.

Β. Η Εταιρία σας χορηγεί (ως χρήστης) μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης Υποβληθέν Περιεχομένου και Περιεχομένου της Εταιρείας, για την οποία έχετε πληρώσει όλα τα απαιτούμενα τέλη, αποκλειστικά και μόνο για τούς προσωπικούς σας, μη εμπορικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τυχόν όρων ή περιορισμών που συνδέονται με συγκεκριμένα μαθήματα ή υπηρεσίες. Όλες οι άλλες χρήσεις απαγορεύονται ρητά χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδιανομή, μετάδοση, εκχώρηση, πώληση, μετάδοση, ενοικίαση, μοίρασμα, δανεισμός, τροποποίηση, προσαρμογή, επεξεργασία, δημιουργία παράγωγων έργων , αδειοδότηση, ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Υποβληθέν Περιεχόμενο ή Περιεχόμενο της Εταιρείας, εκτός εάν σας δίνουμε ρητή άδεια να το πράξετε. Το Υποβληθέν Περιεχόμενο ή περιεχόμενο της Εταιρείας έχει  άδεια, και δεν πωλείται σε σας. Οι Εκπαιδευτές δεν δύνανται να χορηγούν ούτε να παραχωρούν δικαιώματα πρόσβασης στο Υποβληθέν Περιεχόμενο και οποιαδήποτε τέτοια χορήγηση άδειας είναι άκυρη και στοιχειοθετεί  παραβίαση των παρόντων Όρων. Διατηρούμε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανακαλέσουμε αυτή την άδεια πρόσβασης και χρήσης στο Υποβληθέν και της Εταιρείας Περιεχόμενο που χορηγήθηκε σε Εσάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω στο Άρθρο 15 των παρόντων Όρων.
Γ. Η Εταιρία σέβεται όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής, άλλους νόμους σχετικά με το περιεχόμενο και τις πληροφορίες και δεν θα ανεχτεί παράβαση της νομοθεσίας αυτής. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρία δεν παρακολουθεί το Περιεχόμενο που έχει υποβληθεί, και κάθε χρήση των Υποβληθέντων Περιεχομένων από εσάς είναι με δική σας ευθύνη. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση αυτών από εσάς. Ειδικότερα, καμία ανασκόπηση η αποσπασματική  εμφάνιση των Υποβληθέντων Περιεχομένων στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί   ως έγκριση ή να δηλώνει ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που έχει υποβληθεί είναι χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε προστασίας της ιδιωτικής ζωής η άλλων νομοθεσιών ή είναι κατάλληλο για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή είναι ακριβές ή χρήσιμο. Αν πιστεύετε ότι Δικό σας Υποβληθέν Περιεχόμενο παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό ή είναι ανακριβές ή ενέχει κάποιο κίνδυνο σε τρίτους είναι δική σας ευθύνη να λάβετε τα μέτρα που κρίνετε αναγκαία για τη διόρθωση της κατάστασης. Αν πιστεύετε ότι Υποβληθέν Περιεχόμενο  τρίτου ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Εταιρείας παραβιάζει νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να υποβάλετε αναλυτική έκθεση στην Εταιρία με τους ισχυρισμούς σας όπως αναλυτικά αναφέρεται στους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε αυτούς τους Όρους φυλάσσονται από τους ιδιοκτήτες του Περιεχομένου και οι Όροι αυτοί δεν χορηγούν καμία σιωπηρή άδεια.

Δ. Μπορεί να αποφασίσετε να μας στείλετε αυτόκλητες ιδέες, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών για νέες προσφορές, προϊόντα, υπηρεσίες, εφαρμογές, τεχνολογίες ή διαδικασίες ή άλλες ιδέες (στο εξής «Ιδέες χρήστη»). Δεν πρέπει να μεταδώσετε οποιεσδήποτε Ιδέες μέσω των Υπηρεσιών ή πλατφόρμες Τρίτων, ή μέσω e-mail, που θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικές. Συμφωνείτε ότι δεν θα απαιτείται να αντιμετωπίζουμε τυχόν Ιδέες Χρήστη ως εμπιστευτικές ή αποκλειστικές. Είστε υπεύθυνος και υπόλογος για οποιεσδήποτε Ιδέες Χρήστη υποβάλλετε. Συμφωνείτε ότι με την υποβολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@macademy.gr  και με θέμα  Ιδέες Χρήστη σε μας, οτιδήποτε και αν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, όπως ενδεικτικά  έννοιες, ευρεσιτεχνία,  τεχνογνωσία ή ιδέες, το παρόν μας χορηγεί μια αέναη, παγκόσμια, αποκλειστική, ατελή, εκχωρούμενη και μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, πώληση και εκμετάλλευση, αυτών των ιδεών, καθώς και να προετοιμάσουμε παράγωγα έργα της και να εμφανίσουμε τις Ιδέες των Χρηστών σε σχέση με τις Υπηρεσίες, καθώς και για τις επιχειρήσεις της  Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, για την προώθηση και την ανακατανομή μέρους ή συνόλου των Ιδεών χρήστη (και των παράγωγων εργασιών τους) σε οποιαδήποτε μορφές των μέσων ενημέρωσης και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών είτε γνωστών τώρα ή που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, χωρίς πληρωμή ή πίστωση σε εσάς ή άλλους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αξιολογήσουμε, επανεξετάσουμε, ή να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε Ιδέα Χρήστη.

 1. Τιμολόγηση, Πληρωμή & Φόροι

Α. Τιμολόγηση.

Η Τιμολόγηση των Μαθημάτων της Εταιρίας  καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Πλαίσιο Συμφωνίας MACADEMY – Εκπαιδευτή/ Επιχείρησης στην Πολιτική Τιμών και Προσφορών. Αν είστε Χρήστης, συμφωνείτε να καταβάλετε τα δίδακτρα για τα Μαθήματα που Αγοράζετε.

Β. Πληρωμή.

Όλες οι πληρωμές γίνονται στην Εταιρία.
Οι χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζοντας μαθήματα (κάνοντας  κλικ ή πατώντας το αντίστοιχο κουμπί αγοράς), επιβεβαιώνετε ότι θέλετε το μάθημα αμέσως να πιστωθεί στον λογαριασμό σας και ότι με αυτόν τον τρόπο παραιτείστε από οποιαδήποτε και από όλα τα δικαιώματα ακύρωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών της ΕΕ (2011/83 / ΕΕ) και / ή οποιεσδήποτε εθνικές νομοθεσίες που την εφαρμόζουν. Παρά τα ανωτέρω, θα εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμοι για το δικαίωμα επιστροφής, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι επιστροφές προς Εσάς διέπονται από τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 5 του παρόντος.

Γ. Οι φόροι.

Κύριοι και πρόσθετοι φόροι καθώς και τέλη οιασδήποτε φύσεως από την παροχή των Υπηρεσιών μας υπολογίζονται, εισπράττονται και αποδίδονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Φορολογικούς νόμους. Εάν είστε επιτηδευματίας με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα πλην Ελλάδας τότε δεν υποχρεούστε στην καταβολή Φ.Π.Α. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις υποχρεούστε κατά τους Ελληνικούς φορολογικούς νόμους στην καταβολή Φ.Π.Α. Η  Εταιρία δεν είναι σε θέση να σας παρέχει φορολογικές συμβουλές και θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δικό σας φοροτεχνικό για οποιαδήποτε ειδικότερη απορία σας σε σχέση με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις από τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε την Εταιρία αβλαβή έναντι οποιασδήποτε και όλων των αξιώσεων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή για οποιαδήποτε διαφυγή του ΦΠΑ, καθώς και τις κυρώσεις ή / και των τόκων.

Δ. Νομισματική Βάση.

Κατά την περιήγηση, χωρίς να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, οι Υπηρεσίες έχουν προκαθορίσει τα δίδακτρα και όλες οι πληρωμές χρημάτων από ή και προς Εταιρία γίνονται και υπολογίζονται σε ευρώ.

Ε. Επιστροφές Χρημάτων.
Η Εταιρία προσφέρει στους Χρήστες εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός τριάντα (30) λεπτών, για τα Μαθήματα που αγοράζονται στην ιστοσελίδα της  Εταιρίας  (www.Macademy.gr).  Εάν, ως χρήστης, είστε δυσαρεστημένοι με ένα Μάθημα και ζητήσετε επιστροφή χρημάτων εντός τριάντα (30) λεπτών από την χρονική στιγμή που πληρώσατε για την πρόσβαση στο εν λόγω Μάθημα, θα σας δώσουμε πλήρη επιστροφή του ποσού που πληρώσατε. Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@Macademy.gr. Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει στις περιπτώσεις που αφορά την παροχή ενδεικτικών λύσεων ή/και διορθώσεων σε οποιαδήποτε μορφής εργασία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες), εφόσον έχει αποσταλεί το σχετικό υλικό. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν πιστεύουμε ότι κάνετε κατάχρηση της πολιτικής επιστροφής μας κατά την αποκλειστική κρίση μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε οποιαδήποτε και όλες τις τωρινές ή μελλοντικές χρήσεις των Υπηρεσιών, χωρίς καμία υπενθύμιση. Επίσης παρακαλώ σημειώστε ότι η επιστροφή των χρημάτων σας εξαρτάται άμεσα από την συνολική ύλη του Μαθήματος που έχετε ήδη παραλάβει ή και παρακολουθήσει. Ρητά συμφωνείτε ότι επιστροφές, ακόμα και εντός των 30 λεπτών από την χρονική στιγμή της αγοράς δεν γίνονται δεκτές σε περίπτωση που έχετε παραλάβει ύλη που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της συνολικής ύλης του Μαθήματος που αγοράσατε. Εάν είστε Εκπαιδευτής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιστροφή χρημάτων, όπως ορίζεται στο παρόν τμήμα. Δείτε τους Όρους Εκπαιδευτή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές.

 

 1. Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα (στο εξής «Εμπορικά Σήματα») που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται μέσω των Υπηρεσιών μας ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Εταιρείας είναι καταχωρημένα ή μη Εμπορικά Σήματα μας ή των προμηθευτών μας ή τρίτων μερών και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο περί σημάτων της Ελλάδας ή της Ε.Ε. Όλα τα δικαιώματα και σήματα είναι κατοχυρωμένα και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τα Εμπορικά Σήματα, ή συνδεθείτε με αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγκριση μας.

 1. Αποποίηση Εγγύησης

Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς: οι Υπηρεσίες, Εταιρεία Περιεχομένου, Περιεχόμενο που έχει Υποβληθεί, Μαθήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό που διατίθενται στην ή μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της. Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας  παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές  ή σιωπηρές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρία και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές, οι διαφημιστές, χορηγοί και οι αντιπρόσωποι, αποποιούνται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

η Εταιρία και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές, οι διαφημιστές, χορηγοί και οι αντιπρόσωποι δεν εγγυούνται ότι η χρήση των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής ότι τα λάθη θα διορθώνονται εγκαίρως , ή ότι οι Υπηρεσίες, οι λόγοι, ο διακομιστής ( ες) στον όποιο οι υπηρεσίες  φιλοξενούνται, ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες διατίθενται σε πλατφόρμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους δεν θα έχει ιούς ή αλλά επιβλαβή στοιχεία. Καμία γνώμη, συμβουλή ή δήλωση της πλατφόρμας ή των συνεργατών, δικαιοπαρόχων, προμηθευτών,  διαφημιστών, χορηγών, αντιπροσώπων, μελών η επισκεπτών, είτε  μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, δεν δημιουργεί οποιασδήποτε εγγύηση. Η χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε Υπηρεσιών που παρέχονται σε οποιαδήποτε πλατφόρμα τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 

 1. Αποκλεισμός Ευθύνης 

Α. Ούτε  η  Εταιρία  ούτε κάποιος από τους συνεργάτες μας,  δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, διαφημιστές η χορηγούς, οι διευθυντές μας  ή αυτών, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, σύμβουλοι, παράγοντες η άλλοι αντιπρόσωποι, είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση η έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική, ποινική ή αστική ζημία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  θετικές  ή  αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Υπηρεσίες ή / και υλικά , συμπεριλαμβανομένων των υλικών που διατίθενται μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας, οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας η κωδικού, προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράσατε, προσβάσιμο ή χρησιμοποιήσιμο μέσω των Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε πλατφόρμα τρίτου. Η μοναδική λύση για τη δυσαρέσκεια σας με τις Υπηρεσίες, τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε προϊόντων ή Υπηρεσιών που διατίθενται μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας, υποβολές  ή  συνδεδεμένης ιστοσελίδας είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τα υλικά, τις υποβολές, προϊόντα ή τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείτε ρητά ότι μεγίστη ευθύνη της Εταιρίας για όλες τις ζημίες, από την χρήση των Υπηρεσιών της, θα είναι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από εσάς προς την Εταιρία κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, εάν υπάρχει, για την  πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών. Καμία επικοινωνία οποιουδήποτε είδους μεταξύ εσάς και της Εταιρίας ή εκπροσώπου της, δεν δίνατε να λειτουργήσει ως επιπλέον εγγύηση εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους αυτούς . Πολλαπλές απαιτήσεις δεν αυξάνουν το όριο της χρηματικής αποζημίωσης που ορίζεται ανωτέρω.

Β.Ανακρίβειες

Υπάρχει πιθανότητα οι Υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε  πλατφόρμα τρίτου μέρους μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή σφάλματα, ή πληροφορίες ή υλικά που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα ότι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να γίνουν από τρίτους για τις Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε πλατφόρμα Τρίτων. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα των Υπηρεσιών στις πλατφόρμες Τρίτων, δεν εγγυούμαστε ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των Υπηρεσιών.  Εάν υπάρξει περίπτωση όπου η  πληρότητα ή η ορθότητα των Υπηρεσιών είναι υπό αμφισβήτηση, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα στο info@Macademy.gr (με θέμα» Ανακρίβειες στον τομέα των υπηρεσιών στην πλατφόρμα Τρίτων με  Όνομα…. «), με, αν είναι δυνατόν, περιγραφή των υπηρεσιών που πρέπει να ελεγχθούν και την τοποθεσία (URL) όπου οι Υπηρεσίες αυτές μπορούν να βρεθούν στις Υπηρεσίες μας ή την πλατφόρμα Τρίτων, καθώς και επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας το συντομότερο δυνατό. Για αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας μέσω της ιστοσελίδας www.macademy.gr  ή κατόπιν αιτήματος στο info@macademy.gr .

Γ. Απώλειες συστήματος.

Η  Εταιρία  περιοδικά προγραμματίζει διακοπή του συστήματος των Υπηρεσιών για τη συντήρηση αυτού και άλλους σκοπούς. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν απρογραμμάτιστες διακοπές συστήματος. Συμφωνείτε ότι  η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για: (Α) τη μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται στις πλατφόρμες Τρίτων, (Β) οποιαδήποτε απώλεια υλικών, δεδομένων,  συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικών που προκαλούνται από τέτοιες διακοπές συστήματος, (Γ) τη προκύπτουσα καθυστέρηση, τη λανθασμένη παράδοση ή μη παράδοση των δεδομένων,  συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικών που προκαλούνται από τέτοιες διακοπές συστήματος  ή (Δ) τυχόν διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τυχόν εταιρείες ή εξυπηρετητές που φιλοξενούν τις Υπηρεσίες, τυχόν πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, και πλατφόρμες Τρίτων, ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του Internet. Οι προγραμματισμένες από εμάς διακοπές του συστήματος για την συντήρησή του θα δημοσιοποιούνται από την εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

 

 1. Αποζημίωση

Α. Οι Χρήστες και οι Εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και υπόσχονται την ανόρθωση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκύψει για την Εταιρία από αθέμιτη, παράνομη ή κακόβουλη χρήση των Υπηρεσιών της καθώς και από παράνομη ή κακόβουλη ενέργεια Χρήστη ή Εκπαιδευτή.

Β. Παραγραφή. Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών, των Όρων, ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω πλατφορμών Τρίτων, εφόσον η σχετική αξίωση εγείρεται κατά της Εταιρίας  πρέπει να κατατεθεί εντός 1 έτους από τότε που προέκυψε. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή αγωγή δεν υποβληθεί εντός 1 έτους, από τότε που γεννήθηκε τότε αυτή παραγράφεται.

Αξιώσεις της Εταιρίας όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω παραγράφονται εντός 3 ετών από τότε που έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός. Σε περίπτωση διαδοχικών προσβολών η ανωτέρω παραγραφή άρχεται από τότε που έλαβε χώρα η τελευταία προσβολή.

 

 1. Καταγγελία

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει, ή να διαγράψει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε (α) Υποβληθέν Περιεχόμενο, ή Περιεχόμενο Εταιρίας, Μαθήματα, ή οποιαδήποτε Υπηρεσία και (β) την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας ή του λογαριασμού σας, ως εξής:
Εάν παραβιάσετε οποιουσδήποτε από αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε από τις ισχύουσες πολιτικές μας, όπως δημοσιεύονται στις Υπηρεσίες μας από καιρό σε καιρό, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει δράση αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Αν λάβουμε μέτρα δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιοδήποτε Μάθημα (τα) που μπορεί να έχετε αγοράσει ούτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών μας που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και θα διακοπεί. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι δεν θα αποζημιωθείτε ούτε δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων, και των Μαθημάτων  που μπορεί να έχετε αγοράσει εφόσον συντρέξει η ανωτέρω περίπτωση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρία, αν πάρουμε μέτρα δυνάμει του παρόντος άρθρου, (α) εάν είστε Χρήστης θα σας επιστρέψουμε χρήματα για κάθε απώλεια πρόσβαση σε Μάθημα (τα) που μπορεί να έχετε αγοράσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων μηνών πριν από την εν λόγω καταγγελία, σύμφωνα με και με την επιφύλαξη των όρων της πολιτικής επιστροφής μας και (β) Εάν είστε Εκπαιδευτής, οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία θα τερματίσει επίσης  το δικαίωμά σας να προσφέρετε Μάθημα (τα) μέσω των Υπηρεσιών μας, και η Εταιρία θα πληρώσει όλα τα εκκρεμή οφειλόμενα ποσά προς Εσάς μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι Χρήστες που αγόρασαν Μάθημά σας θα διατηρήσουν την πρόσβαση στο Μάθημά σας όσο η Εταιρία κρίνει απαραίτητο με τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται για εσάς.
Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, είτε παύοντας να  τις χρησιμοποιείτε, ή διαγράφοντας τον λογαριασμό σας. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε οποιοδήποτε Υποβληθέν περιεχόμενο του λογαριασμού σας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πέρα ​​από αυτό που μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τον τερματισμό, οφείλετε να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου.  Δεδουλευμένα δικαιώματα  και οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα που πηγάζουν από τα άρθρα 4, 5, 11-16 των παρόντων Όρων εξακολουθούν και ισχύουν και μετά την καταγγελία.

 1. Ηλεκτρονικές Ενημερώσεις

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας ή την επικοινωνία με την Εταιρία, συμφωνείτε ότι η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας ηλεκτρονικά όσον αφορά την ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής, και διοικητικά θέματα που αφορούν την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή τους παρόντες  Όρους. Αν η Εταιρία αντιληφθεί παραβίαση ενός συστήματος ασφαλείας, η Εταιρία μπορεί να προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει  ηλεκτρονικά δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση μέσω των Υπηρεσιών ή στέλνοντας ένα email σε σας. Για να λάβετε δωρεάν γραπτή ειδοποίηση παραβίασης της ασφάλειας (ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη ηλεκτρονικής ειδοποίησης), παρακαλώ γράψτε στην Εταιρία στο info@Macademy.gr. Η Ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί είκοσι τέσσερις ώρες αφού το e-mail έχει σταλεί, εκτός αν ο αποστέλλων ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, η Εταιρία μπορεί να σας αποστείλει  οιαδήποτε ανακοίνωση ή δήλωση νομικού περιεχομένου με συστημένο ταχυδρομείο στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, εάν παρέχονται από εσάς τέτοιες πληροφορίες μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, τεκμαίρεται ότι λάβετε γνώση της ανακοίνωσης ή δήλωσης από την ημερομηνία αποστολής τους με το ταχυδρομείο.

 1. Διάφορα

Α. Όλη η συμφωνία, οι Όροι και οι τυχόν πολιτικές που εφαρμόζονται και δημοσιεύτηκαν στις Υπηρεσίες μας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το εν λόγω θέμα.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη από αυτούς τους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα, εκτελεστότητα και ισχύ των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων.
Β. Παραίτηση από όρο ή όρους της παρούσας γίνεται μόνο γραπτώς από το δικαιούχο μέρος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση της Εταιρίας να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων που απορρέει από τους όρους της παρούσας δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα.
Γ. Ειδοποίηση. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία στο πλαίσιο του παρόντος θα γίνεται γραπτώς συστημένο γράμμα με απόδειξη παραλαβής, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@macademy.gr.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Ρητά συμφωνείτε ότι οιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ανακύψει σχετικά με τους όρους του παρόντος, την ερμηνεία αυτών ή την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρών διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας ή της Ε.Ε. Ρητά συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια της Ελλάδας έχουν διεθνή αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση ή ερμηνεία οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει ρητά συμφωνείτε ως κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια αυτά της πόλεως των Πατρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Macademy Go Virtual ισχύουν οι παραπάνω όροι αλλά επειδή αλλάζει η φύση της Υπηρεσίας σε επιμέρους τμήματα που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν επιπροσθέτως και αντιστοίχως τα εξής:

Υποχρεώσεις Χρηστών – Τιμολόγηση – Επιστροφές :

Σε περίπτωση που παρακολουθήσετε Μαθήματα μέσω ψηφιακής τάξης (Υπηρεσία Macademy Go Virtual), η τιμολόγηση καθορίζεται από τον εκπαιδευτή και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή της αμοιβής των μαθημάτων αυτών.

Οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων μετά την έναρξη του Μαθήματος εκτός και εάν δεν καταστεί εφικτή η παρακολούθηση του μαθήματος για λόγους τεχνικής φύσεως της πλατφόρμας ή ευθύνης του εκπαιδευτή.